Irak

 
 
derde wereldoorlog
Irak Een land wat gevormd werd als Britse kolonie na het ontleden van het Ottomaanse Rijk in 1920. In 1932 werd het een zelfstandig koninkrijk met Faisal I op de troon die voordien in Engeland in ballingschap leefde. Faisal wilde zijn Britse vrienden natuurlijk van dienst zijn in de 2de WO. Maar dat vond Raschid Ali al-Gailani niet zo’n goed idee en pleegde dus een staatsgreep. Omdat de Britten in 1941 wat meer olie nodig hadden werd het land weer veroverd. In 1958 werden de Britten middels een staatsgreep er weer uit gegooid. De zgn “Vrije Officieren” grepen naar de macht en proclameerden de Republiek Irak. Na heel wat duw- en trekwerk kwam in 1979 de bij ons zo bekende Saddam Hoessein aan de macht die meteen daarna hardhandig afrekende met zijn tegenstanders. Hiermee kreeg dus zijn Baath-partij het voor het zeggen. Een Soennitische minderheid (1/3) overheerste een Sjiitische meerderheid (2/3). Wie er achter deze machtswisseling kan zitten wordt een beetje onthuld door het feit dat dit door Soennieten geleide Irak ruim 1 jaar later oorlog ging zoeken met het Sjiitische Iran de aartsvijand van Saoedi Arabië.
chemische wapens
Op zich een oorlogsmisdaad omdat er geen VN-mandaat voor was. Maar niemand die er iets van zei... Nederland in de persoon van Hans Melchers met zijn Melchemie Holland BV leverde Saddam grondstoffen voor het beruchte mosterdgas voor deze oorlog. Met Duitse chemie-experts werd dit goedje vervaardigd. Naast Nederland en Duitsland waren ook landen als Egypte, Brazilië, China, Frankrijk, India, Luxemburg, Oostenrijk, Singapore  en Spanje betrokken bij deze oorlogsmisdaad. Dit alles met medeweten en tot groot genoegen van hogere hand.... Later bleek dat keizerrijk USA aan 2 kanten van de strijd stond. Zij leverde niet alleen Irak wapentuig maar ook aan Iran. En Israël leverde aan de ayatollahs van Iran zelfs voor $ 75 miljoen reserve-onderdelen voor hun wapentuig.
satan amerika
Luisteren we naar de speech van George Freedman van de denktank Stratfor, dan is dit satanische gedrag - om aan 2 kanten van de strijd te staan - de standaard strategie van de USA sinds 1870. Eerst 2 partijen zich laten uitputten in een oorlog en vervolgens je definitieve keuze maken door 1 van de 2 de dolkstook in de rug te geven. “niet correct, maar wel functioneel” (citaat Freedman)
slant drilling
Toen dat voorbij was dachten de oliesheiks in Koeweit slim te zijn en lieten het toe (of spoorde daar toe aan) dat oliemaatschappij ELF een beetje scheef ging olieboren. “Slant drilling” heet dat.
oliediefstal koeweit
Op die manier werd vanuit Koeweit bij Irak olie uit de grond geboord. Dat heet diefstal. Uiteraard vond Saddam dat niet zo grappig en die ging met militair geweld de rekening in Koeweit bezorgen. Ook dit keer zonder VN-mandaat en dus een oorlogsmisdaad.
seven sisters
Maar nu kwam hij aan de oliebelangen van een aantal van de “Seven Sisters”. Ja, ho even.... Dat kan niet.... juist daar hebben we een VN Veiligheidsraad voor.
het grote liegen
Welnu om alleen daarom het leger te laten opdraven pikt de wereldopinie mogelijk niet zo snel en dus werd er wat anders bedacht. De dochter van de Koeweitse ambassadeur in de VS Nayirah al-Ṣabaḥ vertelde voor het Congres met krokodillentranen in de ogen dat de soldaten van Saddam baby’s op de grond smeten en er met de couveuses vandoor gingen. Dit leugen-verhaal werkte fantastisch. En dus: In 1991 Dessert Storm + een “No-Fly zone” + sancties die het Iraakse volk in diepe ellende stortte. Toen het land door deze sancties uitgemergeld was kon Bush jr het werk van zijn vader afmaken door na Afghanistan ook Irak binnen te vallen op basis van “Het Grote Liegen”
grote liegen
over de massavernietigingswapens die Saddam onder zijn bed zou hebben verstopt. De werkelijkheid was dat Saddam Hoessein - als een kat in het nauw gedreven - ook bereid was andere valuta dan US$ voor de olie aan te pakken. Kijk dat is een reden voor oorlog, zeker voor de Republikeinen. In ruil voor een mooi baantje bij de NAVO voor Jaap de Hoop Scheffer speelde JP Balkenende voor Nederland ook het smerige spel mee. Handig: De broer van Balkenende blijkt directeur bij het Amerikaanse bedrijf Tenaris te zijn, dat de centen binnenhaalt met het aanleggen van pijpleidingen in Irak en Afghanistan. Een plan voor de “na-Saddam periode” is er bij de Amerikanen nooit geweest, vandaar dat het daar één grote chaos geworden is. De prijs van democratie aldaar is dat het land door een Sjiitische meerderheid meer naar Iran zal lonken dan naar Saoedi Arabië. Inmiddels hebben de militairen van Empire USA te horen gekregen dat ze kunnen vetrekken zodra ISIS verslagen is. En dan is Keizerrijk Amerika weer even ver van huis als dat ze voor Desert Storm waren. De kans bestaat dat Irak over enige tijd opnieuw bereid is om de Chinese Yuan of €uro’s aan te pakken voor de olie. Immers: het land ligt in puin en moet - kosten wat het kost - weer opgebouwd worden. Is er weer een belangrijke schakel in The Heartland Theory weggevallen.
 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xsaudi-arabie.html
x
xiran-israel.html
xsyrie.html
xEuropa.html
xverre-oosten.html
  
xnoordpool.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xnigeria.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
“Moslim-geweld”moslimgeweld.html
xsaudi-arabie.html
x
Syriëiran-israel.html
Europasyrie.html
AziëEuropa.html
Nigeriaverre-oosten.html
  
Irannoordpool.html
NoordpoolOekraine-mh17.html
OekraïneBilderbergconferentie.html
Agenda BilderbergconferentieOorlogsmotieven.html
Oorlogsmotieven USAHandelsoorlog.html

Van handelsoorlog naar  WO3nigeria.html
Youtubefile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers