Tekst

Leve de complotdenker

 

Een complotdenker kijkt verder dan de neus lang is !

 


Om even wat recht te zetten: “Complotdenker” is een eretitel die aangeeft dat je geen kuddedier bent maar een echte scepticus. Een “Revisionist” is iemand die zijn/haar visie  t.o.v. de geschreven geschiedenis even sceptisch instelt als de “Complotdenker” naar de actualiteit kijkt. Oh ja.... Neo-nazi’s zijn vaak Revisionist, maar iedere Revisionist is geen neo-nazi. Maar dit verschijnsel maakt het “De Andere kant” makkelijk om Revisionisten in een bepaalde hoek te drukken.

De machtselite is totaal niet geïnteresseerd in democratie! Zij vinden dat alleen maar lastig. Het “onwetende volk” is voor hun het probleem en daar tegen wil de elite in opstand komen. Zo schrijft het blad Foreign Policy. FP is het vakblad voor lieden op het niveau van ministers, staatssecretarissen en Kamerleden, die zich met internationale politiek bezighouden.
Reinhold Nieburh (1892-1971) heeft veel invloed gehad op het politieke denken in de USA, is door zowel John McCain en Barack Obama vaak geciteerd. En hij schrijft: “Democratie is een noodzakelijke illusie”. Het werkelijke doel is het volk te infantiliseren, het apathisch te
maken.
Joachim Gauck, de president van Duitsland zegt openlijk: “De elite zijn in het geheel niet het probleem, het volk is op dit moment het probleem!Harold Lasswell(1902-1978) Grondlegger van de hedendaagse politieke wetenschap, met name de politieke psychologie, zegt: “Meningsmanagement is goedkoper dan geweld” En dan kennen we nog een zekere heer Joseph Samuel Nye die het handboek voor politici schreef genaamd: Soft Power. Ney is politiek
wetenschapper, legde samen met Robert Keohane de basis voor het Neo-Liberalisme. (Ook zoiets waarmee we niet zo blij
hoeven te zijn) Maar Soft Power wordt door politici veel geraadpleegd “om ons domme schapen in de kudde te houden” evenals het boek Nudge van de Obama-adviseurs Cass Sunstein & Richard H. Thaler. De machts-elite krijgt het benauwd van ons “Complotdenkers” / “Dwarsdenkers” / “Complot-theoretici” en “Revisionisten”.

Men beraamt dus tegenacties. Denk daarbij aan:

 1. Opsommingsteken “Debunking”. Ofwel het belachelijk maken van “onze bedrijfstak” nl. de Alternatieve media - de wereld van de Complotdenkers en Revisionisten.

 2. Onze “bedrijfstak” wordt gecriminaliseerd met de beschuldiging dat we “Fake News” brengen
  , nep nieuws dus. Alsof
  Opsommingsteken
  de Reguliere massamedia dat niet doet.
 3. Heartland Theory Ook kunnen we de actie vanuit de WHO uitleggen als een greep naar de macht middels een onschuldig virus als volksmoordenaar neer te zetten. En dan denken we dus aan het Corona-virus bekend onder de naam Covid19. Middels de farmaceutische vriendjes van
  Opsommingsteken
  Bill & Melinda Gates wordt het volk gedecimeerd. De domme medemens... daar heeft Bill niets mee aan de pet. Welnu: Juist de ganzen die alleen maar naar NOS en RTL kijken kun je uitstekend als proefkonijn gebruiken voor het vaccin uit de annalen van Astrazeveca. Geen handen schudden, 1,5m afstand, geen geknuffel... allemaal subtiele martelmethodes die al vlak na WO2 uitgedacht zijn door de CIA.
 4. Opsommingsteken “Gecontroleerde Oppositie” ligt ook voor ons als ijzer in het vuur. We mogen die zien als “infiltranten” die ook ons soort nieuws brengen, zich quasi aan onze kant scharen, maar hun berichtgeving is zeer twijfelachtig. Judy Wood met haar 9/11 verhaal “Where did the towers go?” zou zo’n iemand kunnen zijn. Enige voorzichtigheid met haar conclusies lijken geen overbodige luxe.
  Heartland Theory
  En ook moeten we  denken aan de prachtige site’s die naast veel waarheden uitgebreid vertellen dat de aarde plat is. Juist hiermee probeert men iedere afwijkende gedachte van ons op één hoop te gooien met “die gekken die denken dat de aarde plat is”.
 5. Nine Eleven 9/11
  Opsommingsteken
  Een vijandbeeld. Uiteraard hebben ze iemand nodig die ze overal de schuld van kunnen geven. Een vijandbeeld vormen dus. En dat is uiteraard... U raadt het al..... Rusland en Poetin.
  Middenoosten
  Rusland wordt beschuldigd van hacken en RT van het brengen van “Fake News”. Alsof de NSA en de CIA alleen eigen burgers afluistert en CNN het ware evangelie brengt.
 6. Europa
bevrijden Aanpraten van defaitisme is eveneens een effectieve truc. Men vertelt ons dan: “De wereld is zodanig doorspekt van complotten dat er niets meer aan te doen valt”. Kijk dan zijn we weer precies bij het eind- doel van de politieke massa-psychologie en dat is APATHIE.


Mogelijk heeft U hier iets aan:

Opsommingsteken

Onze Westerse wereld kent in de regel de zgn. Representatieve Democratieën als regeringsvorm. En die ziet er zo uit... kijk maar naar het onderstaand plaatje.


0


Met dien verstande dat de Stille Krachten op de achtergrond gesaneerd zijn tot een kleinere groep die we oligarchen noemen, t.w.:

 1. Oorlogsmotieven USADe Financiële. 

 2. BeginpaginaDe Globaliserende industrie alsmede de Farmaceutische industrie.

 3. Heartland TheoryDe Georganiseerd misdaad, waarmee bedoeld wordt het moeras van geheime diensten, geheime genootschappen / broederschappen, criminele organisaties en satanisten. Er wordt veel over geschreven, de één nog spannender dan de ander, doch weinigen van deze organisaties zoeken de publiciteit of houden "open dagen" om de buitenwereld te informeren. We moeten het wat informatie betreft van klokkenluiders, hackers, uitgelekte documenten etc hebben.  1 hoorn

 4. Nine Eleven 9/11De Massamedia alsmede de Entertainment-industrie.

 5. Baltische statenHet Militaire Industriële Complex De Olie-industrie alsmede de Energiesector.

 6. Turkije Koerdistan Silicon Valley. De high tech wereld van Facebook, Google, Instagram, Yahoo, Whats-app en andere fenomenen. Deze kop heeft 1 hoorn, is de jongste telg van het geheel en de meest gevaarlijke omdat het kuddedier (wie de schoen past trekt hem aan) hieraan zijn of haar ziel verkoopt, zijn/haar diepste wezen prijsgeeft aan geboefte die er gegarandeerd misbruik van maken. I.c.m. G5 verklapt U al uw levensgeheimen die u zo graag slechts met enkele verwanten wilt delen.India & Pakistan
Representatieve Democratieën gaan helaas geleidelijk over naar Oligarchieën. D.w.z. een beperkte club van de elite deelt de lakens uit en de politici mogen dat aan het volk verkopen. Verkiezingen en kabinetsformaties zijn tot volksvermaak verheven en moeten de schijn wekken dat we als kiezers inderdaad invloed hebben. Wat men er niet bij vertelt is dat de machtselite allang de grote richtlijnen voor dat regeerakkoord voorbereid hebben. De Europese Commissie bepaalt de marges waar binnen geregeerd mag worden. Het is alleen een kwestie van de poppetjes zoeken die het vuile werk willen opknappen zoals op de afbeelding hiernaast schematisch is weergegeven. En wie in dat geheel braaf meewerkt wordt een prachtige baan in het vooruitzicht gesteld.


Hoe deze groeperingen zich als machtselite kunnen manifesteren leggen we U uit op deze pagina, en zoek naar de Deep State


Wij complotdenkers zijn vooral geïnteresseerd in de ondoorzichtige wereld van de georganiseerde misdaad. Daarmee bedoelende het moeras waar geheime diensten, geheime genootschappen (alle clubs waar een eed van trouw verlangd wordt) en uiteraard de criminele onderaannemers voor de handel in kinderen, organen, mensen, drugs, wapens en andere illegale handel de weg weten te vinden.

Maar als we deze organisaties naast elkaar zetten dan zien we het volgende:

Maar toch.... Relativeer eens
“Moslim-geweld”
.....

Wij Complotdenkers, Complot-theoretici en Revisionisten, die de alternatieve media volgen, weten dat er een staat binnen een staat regeert en de politiek met de zgn Democratie  slechts als decoratie dient.

Toch zal die diepere staat niet het eeuwige leven hebben, ook de diepere staat kent zijn zwakke plekken.

Ze streven geen van allen nobele doelen na, hebben allen een eigen agenda, zijn geen van allen afkerig van smerige praktijken, zij geen van allen bereid de macht met elkaar te delen. Bovenstaand overzicht maakt dit nog eens duidelijk.

Dit constaterende mogen we tot de conclusie komen dat wij - complotdenkers - t.o.v. die diepere staat beslist niet in een hopeloze positie verkeren.

 1. Gevangen
EuropaWij hebben onze eigen specialismen, alleen nog niet goed gebundeld. Daar kunnen we wat aan doen.

 2. Europa
bevrijdenOnze communicatielijnen met het publiek zijn korter en flexibeler, alleen nog niet professioneel opgezet. Daar kunnen we wat aan doen.

 3. Stil zitten en niets doen ?Onze invloed op de politiek is thans niet waarneembaar, maar het aankomende talent in de politiek kunnen we bewerken op een correcte manier.

En daar kunt U wat aan doen!

Ga naar deze pagina


 
Geo- Politie & Strategiehttps://www.youtube.com/watch?v=cqUaUNXJQo0
Oekraïne &
 MH17
Bilderberg-conferentie3de_Wereldoorlog.html
Oorlogsmotieven USAHeartland-theory.html
Van handelsoorlog naar WO3Nine_eleven_%289_11%29.html
De Complotdenkernato.html
YoutubeAfghanistan.html

Linksbaltische-staten.html
Lectuurturkije.html
Contactindia-pakistan.html
Beginpaginamoslimgeweld.html
Heartland Theorynoordpool.html
  
Nine Eleven 9/11verre-oosten.html
NATOEuropa.html
AfghanistanMiddenoosten.html
Baltische statenOns-europa.html
Turkije KoerdistanStilzitten-en-nietsdoen.html
  
India & PakistanGeo-politieke-strategie.html
“Moslim-geweld”Oekraine-mh17.html
NoordpoolBilderbergconferentie.html
AziëOorlogsmotieven.html
Gevangen
EuropaHandelsoorlog.html

Middenoosten
Europa
bevrijdenfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Stil zitten en niets doen ?http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
Geo- Politie & StrategieLektuur.html
Oekraïne &
 MH17Contact.html
 
Bilderberg-conferentie3de_Wereldoorlog.html
Oorlogsmotieven USAHeartland-theory.html
Van handelsoorlog naar WO3Nine_eleven_%289_11%29.html
De Complotdenkernato.html
YoutubeAfghanistan.html

Linksbaltische-staten.html
Lectuurturkije.html
Contactindia-pakistan.html
“Moslim-geweld”moslimgeweld.html
Noordpoolnoordpool.html
  
Aziëverre-oosten.html
Gevangen
EuropaEuropa.html
MiddenoostenMiddenoosten.html
Europa
bevrijdenOns-europa.html
Stil zitten en niets doen ?Stilzitten-en-nietsdoen.html
  
Geo- Politie & StrategieGeo-politieke-strategie.html
Oekraïne &
 MH17Oekraine-mh17.html
Bilderberg-conferentieBilderbergconferentie.html
Oorlogsmotieven USAOorlogsmotieven.html
Van handelsoorlog naar WO3Handelsoorlog.html

De Complotdenker
Youtubefile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers