Stellingen, feiten en perspectieven
 
 
                   
 Terug naar Geopolitieke- & 
Geostrategische agenda’sGeo-politieke-strategie.html

De gesneuvelden in Europa sinds 1870:


Gesneuvelden

Niet - Duits

Duitse kant


Frans-Duitse oorlog 1870-1871

150.000

100.000


Eerste Wereldoorlog

ca 6.000.000

1.700.000


Tweede Wereldoorlog

ca 17.622.000

5.730.000


Totaal

ca 23.772.000

7.530.000

Samen 31.302.000


rothschild

De overeenkomst tussen deze ruim 31 miljoen gevallenen ?

Hun soldij en de wapens waarmee zij elkaar uitmoordden werden via-via gefinancierd uit één en dezelfde portemonnee. Namelijk die van de Familie Rothschild en hun netwerk van banken. Zowel in WO1 als WO2 bankierden de Duitsers bij de Warburg’s en de geallieerden bij J.P. Morgan die beiden tot het bedoelde netwerk behoren.


Perspectieven op W.O.2

goed tegen kwaad
De overwinnaars

Voor het aanschouwen van de visie van de overwinnaars van W.O.2 hoeven we alleen maar naar  programma’s te kijken als Het Bevrijdingsjournaal, oorlogsfilms en documentaires. Het was een strijd tussen goed en kwaad, waarbij het goede heeft gezegevierd. Geen speld tussen te krijgen dus.


heilige roomse rijk
De verliezers

In de optiek van de verliezers ligt het verhaal WO2 heel anders. Zij zien die als een strijd tussen enerzijds het Internationale Jodendom arm in arm met de USA tegen anderzijds DE NORMEN & WAARDEN van het Heilige Roomse Rijk. Verwijzende naar leegloop van de kerken en morele verval en andere maatschappelijke verschijnselen is die gedachte te begrijpen, doch behoeft wel enige nuances. Lang niet alle Joodse organisaties in de USA waren het met elkaar eens over de in te nemen positie tegen Hitler Duitsland. Daarnaast was het de kliek rond & inclusief president Roosevelt die met list en bedrog de oorlog de WO2 bedacht en uitgelokt hebben. Eerst door het manipuleren van de Poolse politiek  jegens Duitsland en later het zwaar onder druk zetten van Engeland om voor de veiligheid van Polen garant te staan.


dubbelagenten
Geheime diensten

Zowel aan Duitse als aan de Britse kant werd driftig gebruik gemaakt van dubbel-agenten. De feitelijke functie van dit soort avonturiers was de oorlog te verlengen en het lijden van het volk te rekken. Immers hoe meer dood en verderf, hoe meer geld na de oorlog nodig is voor herstel. De Duitse Abwehr en de Britse MI6 hebben tijdens WO2 samengewerkt om de Franse Vrijmetselarij te decimeren. Zowel de Duitse als de Britse Vrijmetselarij hadden nog een appeltje te schillen met de Franse. Een oorlog als deze leende zich zich daar bij uitstek voor. Om de Franse Vrijmetselarij te decimeren was tijd nodig. En voor die benodigde tijd moesten de dubbelagenten de boel manipuleren.


euro aziatische samenwerking
Wereld-agenda’s

Vanuit het perspectief van de geopolitieke en geostrategische agenda’s kunnen we stellen dat de Euro-Aziatische Samenwerking door de Tweede Wereldoorlog zwaar te lijden heeft gehad. 50 jaar Koude oorlog heeft zijn lidtekens nagelaten. Daarop voortbordurend probeert men ons nog steeds van handel en samenwerking met Rusland te weerhouden.


Achteruit kijken en er iets van leren

Wil men iets van het wereldgebeuren begrijpen dan doet men er verstandig aan om de geschiedenisboeken ACHTERSTEVOREN te lezen. Dus: Waar staan we nu? En wat is er aan vooraf gegaan? En wat ging daar dan aan vooraf ? enz enz.


nu
Het NU

We leven in een lidstaat van de NAVO. Deze NAVO, althans de grotere lidstaten als USA, Groot Brittanië en Frankrijk bombarderen er her en der lustig op los en soms mag Nederland ook nog even mee doen. Burgerdoelen als scholen en ziekenhuizen ? Ach dat was reeds ingecalculeerd. Niet zeuren. Ook is het opvallend dat de USA de spil is in meerdere bondgenootschappen en daarmee een wereld-omspannend netwerk vormen samen met haar militaire bases (850). Men treedt niet alleen militair op doch legt ook diverse landen sancties op als dat zo in de kraam van pas komt. De gekozen regering heeft niets te zeggen, en zij die de zaken regelen hier zijn niet gekozen. Om over het democratisch gehalte van de EU maar te zwijgen. En ook die is ons door de USA door de strot geduwd.


doelen navo
Terug naar 1999

50-jarig bestaan van de NAVO. Een feestje waard. Bij deze gelegenheid werd het Nieuwe Strategische Concept gelanceerd. Alle ministers en staatshoofden tekenden daarvoor, doch geen enkel parlement van de lidstaten heeft het geratificeerd. Kan ook niet want het concept is in flagrante strijd met Art 2 van het handvest van de Verenigde Naties. Daar staat duidelijk te lezen dat het geen enkel land is toegestaan een ander land met oorlog te bedreigen, laat staan aan te vallen zonder mandaat van de Veiligheidsraad. Het zelfde geldt voor het opleggen van economische sancties. Dat recht is alleen de Veiligheidsraad voorbehouden. Het Nieuwe Strategische concept voorziet in de mogelijkheid om landen buiten ons verdedigingsgebied te isoleren middels blokkades, te dreigen met oorlog of zelfs aan te vallen. Het hier naar handelen maakt van onze ministers oorlogsmisdadigers.

Het handvest van de Verenigde Naties is geschreven op basis van de formulering van de aanklachten tegen de oorlogsmisdadigers die berecht werden in Neurenberg  in 1946. Die formulering is de basis van omgangsregels die internationaal zijn gaan gelden.


israel proclamatie
Proclamatie van de staat Israël 1948.

Wie Israël zegt, zegt Rothschild en anders om !

We hadden toen al de oprichting van de VN en de Neurenberg processen al achter ons liggen.

Doch het aanvaarden door de VN alsmede de bestaansrechten van de Staat Israël zijn gefundeerd op 3 fenomenen, t.w.:

  1. OpsommingstekenDe gruwel die de Joden is overkomen tijdens de Holocaust

  2. britse agentHet ontstaan van de grootmacht USA die als politie-agent in die regio wil optreden en Israël door dun en dik steunt in de veiligheidsraad van de VN.

  3. rothschildHet ontstaan van de schatplichtige sponsor-staat Bundes Republik Deutsland GmbH. Duitsland is een bedrijf zie hier.

Deze 3 fenomenen - Holocaust / Grootmacht USA en BRD GmbH - vinden hun ontstaan in de WO2.


oorsprong eerste wereldoorlog
Voor de WO2 had men een persoon als Adolf Hitler nodig. Adolf was voor 1/8 een Rothschild, hij heeft in het najaar 1912 t/m voorjaar 1913 in Engeland & Ierland een opleiding gehad in het Tavistock Institute (een Rothschild instelling). Hij had de opdracht een oorlog te beginnen, te laten escaleren en te verliezen zodanig dat Duitsland totaal vernietigd werd. Welnu; dat is hem dan aardig gelukt. Het Britse koningshuis was - in ieder geval gedurende de aanloop naar WO2 - fel pro-Hitler Duitsland. Eind april 1945 is Hitler + 2 dubbelgangers ontsnapt uit Berlijn middels een gecombineerde actie van de voorloper van de CIA en de MI6. (Winnie the Pooh).


Geopolitieke Geostrategische agenda
Geen Adolf Hitler zonder een Verdrag van Versailles. Door Duitsland uit de wurggreep van dit verdrag te bevrijden heeft Hitler de Duitse bevolking massaal achter zich gekregen. Het waren vooral de Britten die hem het ene succes na het andere gunde. Adolf wist de vernederingen van dit verdrag weer ongedaan, wat hem voor de Duitsers een soort Messias maakte. Uit de bronnen van Wall Street en Shell Nederland stroomde het kapitaal binnen om een gedegen oorlogsindustrie op te zetten. Hoe kan het anders ? Een staat die in 1923 bankroet ging, in 1932 nog geen knip voor de neus waard was kon in 1939 een leger op de been brengen waar heel Europa toen geen antwoord op had. Ra ra hoe kan dat ?


Welnu: Geen Verdrag van Versailles zonder de Eerste Wereldoorlog.

Dat lijkt me een inkoppertje die geen nadere uitleg behoeft, met die verstande dat dit verdrag mede door de Rothschilds is opgesteld. Het verloop van de oorlog is door de Belfaur Declaration en de gevolgen daarvan ten gunste van Engeland beslist. Ook dit was het spel van de Familie Rothschild. De Belfaur Declaration was de Britse belofte aan Rothschild om een Joods thuisland in Palestina te vormen na de Eerste Wereldoorlog.


wereldrijk amerika
Geen Eerste Wereldoorlog zonder de Frans-Duitse oorlog van 1870 - 1871.

De Fransen verklaarden in 1870 Pruisen de oorlog vanwege een verschil van mening over een paar tortelduifjes. De ene was een prinses van de Spaanse troon en de ander een telg van de Duitse koning Wilhelm 1. De trouwplannen van die twee beviel de Fransen niet zo omdat ze zich dan ingesloten zouden gaan voelen. Frankrijk verklaarde Pruisen de oorlog en zette de aanval in. Een flink portie klappen was daarvoor de beloning. Als “Wiedergutmachung” vielen de Duitstalige Elzas en Lotharingen in Duitse handen. Duitsland werd, door de samenvoeging van de zuidelijk Duitse koninkrijkjes met Pruisen, een macht op het Europese continent. Tot grote ergernis van de Britten. Zij zagen hun voorsprong op industrieel gebied met de dag slinken en de Britse koopvaardijvloot werd zo’n beetje de koeriersdienst van de Duitse industrie. Dit bracht de Britten op het idee om een oorlog tegen Duitsland te beginnen. Ze gingen een verbond aan met de Fransen. Later toen later onder de Duitse Keizer Wilhelm 2 vergeten werd het vriendschapsverdrag met Rusland te verlengen werd ook Rusland voor het Brits-Franse bondgenootschap gewonnen. Hiermee werd de basis gelegd voor de Eerste Wereldoorlog.


 Terug naar Geopolitieke- & 
Geostrategische agenda’s
Geen Frans-Duitse oorlog van 1870 - 1871 zonder de Slag bij Waterloo in 1815. Hoe dat zo? Welnu de Rothschilds in Engeland wisten iets eerder dan de rest van de Engelse beleggers hoe de slag bij Waterloo verlopen was. Met die voorkennis werd de Britse aandelenbeurs gemanipuleerd en wel zodanig dat Engeland in een diepe crisis kwam tot bijna een bankroet van de Engelse staat. Dit bankroet konden ze vermijden door hun centrale bank aan de Rothschilds over te doen. Toen dit gemanipuleer uit kwam was de relatie tussen de Engelse staat en de familie Rothschild zwaar vertroebeld. Eigenlijk is dat een veenbrand geworden die nog niet geheel geblust is. Er kwam een haat-liefde verhouding uit voort die tot op de dag van vandaag voortduurt. Sindsdien hebben de Rothschilds zoveel geld in kas dat zij sinds de Slag bij Waterloo in de gelegenheid zijn om alle strijdende partijen in één (burger)-oorlog te financieren via hun netwerk van banken.

Het financieren van beide partijen zien we terug tijdens de Frans-Duitse oorlog, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog t/m de strijd in het Middenoosten. Ook ISIS vindt steun bij de fam. Rothschild en diens netwerk, evenals de PVV, Front National en soortgenoten.


In 1865 werd de Amerikaanse president Abraham Lincoln vermoord omdat hij zijn been strak hield tegen de oprichting van de federale bank (die niet eens federaal is maar privaat bezit) het Federal Reserve System wat uiteraard beheerst wordt door.... U raadt het al... The Rothschild Family. Wie het Lincoln Memorial bekijkt kan concluderen dat het reeds toen al duidelijk de bedoeling was om van de USA een wereldheerschappij te maken evenals de symboliek van het Vrijheidsbeeld. Immers hier begraaft men een president in een TEMPEL. Bij het naar de kelder jagen van de Titanic waren een aantal belangrijke opponenten verdronken (1912) en kon Woodrow Wilson, de toenmalige president van de USA, in 1913 zijn handtekening zetten voor het geesteskindje van de Rothschilds... De FED. De Titanic was eigendom van J.P. Morgan die met zijn banken-netwerk eveneens bij de club van Rothschild behoort.


Vanaf die tijd is door één bepaalde kliek doelbewust gewerkt naar de situatie waarin we nu beland zijn.


 Terug naar Geopolitieke- & 
Geostrategische agenda’sGeo-politieke-strategie.html

 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers