derde wereldoorlog

Oorlogsmotieven USA

 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
xverre-oosten.html
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
x
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
 
De oorlogsmotieven voor de USA (Anglo-America)

De Bush-doctrine is nog gevaarlijker dan de Monroe- en NWO-doctrine alsmede de Manifest Destiny te samen. En daarnaast spelen de Neo-cons en de Chabad Lubavitch een gevaarlijke rol.


 1. xBush-doctrine

 2. xChabad-Lubavitch

 3. bush doctrineManifest Destiny

 4. chabad lubavitchMonroe-doctrine

 5. oorlogsmotieven USADe Neo-cons

 6. monroe doctrineNWO


De emoties van het volk van de USA om te strijde te trekken zijn divers. Voor ieder conflict heeft men wel een argument voorhanden. Veelal wordt de bevolking wijsgemaakt - of maakt het volk zichzelf wijs - dat het om het verbreiden van "Democratie" gaat. Alsof het een soort religie is waarvoor men eervol mag sterven…. zo iets. Veelal blijkt dat die democratische waarden van de vrienden van de USA maar heel betrekkelijk zijn. Hoe zou "Hassan met de Tulband" er in Afghanistan tegenover staan ? Hoe ging Pinochet er mee om ? Wat betekende het voor de Sjah van Perzië (nu Iran)? om maar een paar voorbeelden te noemen. In de regel moet die democratie naar olie ruiken.. Ik denk dat dat de maatstaf is. Voor U zet ik de oorlogsmotieven voor de USA op alfabetische volgorde op een rijtje.


 1. neocons USABush-doctrine

neocons amerika
De Bushdoctrine is één van de hoekstenen van het huidige  buitenlandse beleid van de USA. De doctrine stelt dat de USA geen onderscheid zullen maken tussen terroristen en die landen die terroristen een veilig onderkomen bieden tenzij dat de USA wel goed uitkomt. Het werd verwoord als reactie op de “aanslag” van 9/11.

In de ruimere zin wordt de Bushdoctrine gebruikt om zgn. preventieve oorlogen te rechtvaardigen tegen landen die potentieel een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid van de USA. Zo wordt ons dat wijs gemaakt middels de massamedia. Maar we weten inmiddels beter over welk doel het dient. In een toespraak die Bush hield tot de Militaire Academie in West Point op in juni 2002  werd de Bushdoctrine verder uitgewerkt. Belangrijke punten van de toespraak waren:

 1. De USA behoudt zich het recht voor preventief op te treden tegen landen van waaruit aanvallen van terroristen of met massavernietigingswapens op de USA kan worden uitgevoerd. (dat zijn er nogal wat)

 2. De USA laat het liefst haar bondgenoten de vuile was opknappen, maar zal dit ook alleen doen, als dat zo uitkomt.

 3. De USA voelt zich niet gebonden door internationaal recht en VN-resoluties wanneer de veiligheid van haar burgers “in direct gevaar is”.

 4. De USA treedt zo snel mogelijk op, desnoods zonder groen licht van de Veiligheidsraad.

 5. De onoverkomelijke militaire macht van de USA mag niet bedreigd worden door andere mogendheden.

 6. De veiligheid van de Verenigde Staten is het best gediend door middel van het verspreiden van het zgn “Neo-liberaal Kapitalisme” over de wereld.

Was het dus volgens het handvest van de VN nog zo dat alleen de “agressor-staat” op tegenmaatregelen kan rekenen na een aanval. Nu is het volgens de maatstaven - exclusief voor de USA - zo dat zij bepalen wie “terroristen” herbergt die met nucleaire of chemische wapens de USA misschien zou kunnen aanvallen. Dus slechts de gedachte is voor de US-regering al voldoende voor een aanval en de NATO-leden voor het karretje te spannen.

Hoe ver moet het nog gaan ?


 1. nwo derde wereldoorlogChabad-Lubavitch

x
Chabad-Lubavitch is een van de grootste en invloedrijkste chassidische bewegingen ter wereld. De namen Chabad en Lubavitch worden afwisselend gebruikt: soms een van de twee, soms beide. Het hoofdkwartier van de beweging is gevestigd in de wijk Crown Heights, in Brooklyn (New York), waar circa 15.000 volgelingen wonen. In Israël heeft de beweging een eigen dorp, Kfar Chabad, dicht bij de Luchthaven Ben-Gurion bij Tel Aviv. Ze brengt de eindtijd in verband met een derde wereldoorlog en hopen de komst van de Messias nog te kunnen meemaken. Voor hen is er dus haast geboden bij een wereldconflict. Het is een organisatie die heel veel invloed heeft op de politiek van Israël en heeft een stevige lobby in de politiek van de USA. Israëlische politici die Amerikaanse collega's consulteren voor lobby-werk dienen eerst de Chabad-Lubavitch te consulteren en ontvangen daar hun instructies.


 1. xManifest Destiny
  communisme

Ronald Reagan riep al in één van zijn vele speeches:  “Go West my boy, go West”. Daar bedoelde hij beslist geen landje pikken van de Indianen mee. Het is een drift van de Amerikanen om hun invloed uit te breiden over deze wereld alsof het hun roeping is. (religieus gedreven) Tot ongeveer 1913 vertaalde men dit in territoriumdrang. Maar na het debacle op de Filepijnen ging men er kennelijk anders tegenover staan. Met Manifest Destiny wordt de politiek-maatschappelijke stroming bedoeld die in de tweede helft van de 19de eeuw in Amerika voor imperialisme pleitte. De stroming vond zijn oorsprong in de Democratische Partij maar werd later geënterd door de Republikeinen.  Zij geloofden dat het lot dat Amerika is voorbeschikt tot een grote mogendheid uit te groeien, die zich kon meten met de Europese imperia. Het geloof in de superioriteit van het Angelsaksische ras en moraal leidde tot een "beschavingsoffensief" overzee en vormde een argument voor het imperialisme van Amerika dat eind 19e eeuw aan invloed won. Manifest Destiny heeft onder meer bijgedragen aan het uitbreken van de Mexicaans-Amerikaanse oorlog en de Spaans-Amerikaanse oorlog alsmede de verdrijving van de Indianen. In 1854 permitteerden de USA zich om Japan aan te vallen omdat de Japanners hun markt te veel gesloten hielden voor vreemde landen. Ook die stap mag onder dit hoofdstuk vallen.


 1. derde wereldoorlog complot
  xMonroe-doctrine

De Monroe-doctrine was een beginsel in de buitenlandse politiek van de USA vanaf de 19de eeuw. De term is ontleend aan een speech die de Amerikaanse president James Monroe in 1823 hield voor het Amerikaanse Congres. Maar het aanvallen van Japan in 1854 vanwege economische redenen was in de beleving van de USA wel legitiem. Monroe verklaarde elke vorm van Europese bemoeienis op het Amerikaanse continent voor een taboe, waarmee hij doelde op politiek ingrijpen in de pas kort onafhankelijke naties in Zuid Amerika en op nieuwe pogingen Amerika te koloniseren. Monroe beloofde evenwel de bestaande kolonies in handen van de Europese machten te respecteren. Daar kwam later niets van terecht. De rede van Monroe was een reactie op de Franse inval in Spanje, waarbij in dat land namens de de Heilige Alliantie de liberale Grondwet van Cádiz buiten werking werd gesteld. De VS waren bang dat de Restauratie zich tot de Nieuwe Wereld zou uitbreiden. Monroe hoopte met het verbod op interventie een stokje te steken voor Europese pogingen om het Amerikaanse expansieproces te saboteren. Vooral de Britten, de Spanjaarden en de Russen werden met argusogen gadegeslagen, omdat ze aangrenzende territoria op het continent hadden. Daarnaast hadden vele kolonies in Zuid-Amerika met succes hun onafhankelijkheid bevochten, waarna ze al gauw diplomatieke erkenning van de Verenigde Staten hadden verworven. Om de voormalige kolonisatoren, Spanje voorop, iedere lust te ontnemen de nieuwe naties weer onder hun gezag te brengen, verbood Monroe daarom kolonisatie op het Westelijk halfrond. Kolonies die de onafhankelijkheidsgolf hadden doorstaan respecteerde hij echter wel. De USA zouden er pas rond 1850 in slagen het territorium tot ongeveer de huidige omvang uit te breiden, door enkele gebiedsaankopen en oorlogen met Spanje en Mexico. Alaska en Hawaï zouden nog later volgen.


 1. evangelie eindtijdDe Neo-cons
  islam eindtijd

Een andere en veel gevaarlijkere vorm van deze expansiedrift wordt gevormd door het Neo-Conservatisme wat sinds 9/11 aan populariteit hard aan het groeien is. Immers in tijden dat het de mens minder goed gaat ontstaat er een vlucht naar de kerk. Zeker in de USA.
jehova eindtijd
Onheilsprofeten als een David Reagan weten veel mensen te boeien en te inspireren tot de gedachte dat de USA een “heilige missie” heeft om met grof geweld de wereld te bekeren voor “de glorie van God”.  Hun groei aan invloed in de politiek - zowel aan de kant van de Democraten als de Republikeinen - is niet meer te stuiten. Ze worden stevig gesponsord door de defensie-industrie. Klik op de tv’s  en U  kunt het zelf  zien en horen dat dit heerschap maar liefst 3.000.000.000 mensen de dood wil injagen omdat “zijn” Messias dat zonodig vindt. Religieuze Genocide dus. De gehele moslimwereld, Boeddhisten en alle Hindoes zullen naar zijn normen en waarden uitgeroeid worden. Helaas  er zijn veel meer van dit soort lieden die in de media-aandacht de volle aandacht krijgen. Amerika is veel Neo-Conservatiever dan men denkt ! 1. neo-nazi derde wereldoorlogNWO
  aquarius derde wereldoorlog

 2. 1.Vraag naar internationale aanpak

 3. 2.Duister machtspel

 4. 3.Het boerenbedrog


1. Vraag naar internationale aanpak

Op zich is de gedachte die verkocht wordt aan het grote publiek over de Nieuwe Wereldorde voor de hand liggend. Immers:

 1. x Bedrijven gaan steeds meer internationaal opereren.

 2. x Evenals de misdaad

 3. Het vliegverkeer is intenser

 4. Evenals het scheepvaartverkeer

 5. xHet bestrijden van besmettelijke ziekten voor mens, plant en dier vraagt om een internationale aanpak

 6. x evenals de bestrijding van gevolgen van natuurrampen.

 7. x Milieuverontreiniging is een internationaal probleem

 8. x evenals de overbevissing van de wereldzeeën

 9. x Enz enz.


2. Duister machtspel

Al deze problemen vragen om een internationale aanpak. En dan hebben we het nog niet gehad over de schaarste van drinkwater, voedsel, grondstoffen, die ongetwijfeld in de toekomst hun claim op de mensheid zullen leggen. Vanuit dit perspectief is een wereldregering met gepaste bevoegdheden niet zo’n rare gedachte. De gedachte zelve is niet nieuw. De zgn 14 Punten van Woodrow Wilson, die de basis vormden van de wapenstilstand van 1918, en waarmee een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog, gaan al voor een groot deel in die richting. De latere plannen van president F.D. Roosevelt bij de jaarwisseling 1941/42 hielden ook in dat - desnoods met oorlogsgeweld - de wereldmarkt opengebroken moest worden.


De belangrijkste doelen van de NWO-gedachte zijn:

 1. x 1 wereldregering en dat is de VN

 2. x 1 open wereldmarkt, met

 3. x 1 wereldmunt, de US Dollar


Zo op het eerste gezicht steekt er inderdaad wel wat goeds in het idee van NWO, maar...........

Er schuilt een vette adder onder het gras...

Die ene wereldmunt; de Dollar wordt dan wel uitgegeven door de Federal Reserve System (FED). Deze instelling is een private onderneming. Bij de oprichting van het FED van de USA in 1913 was het FED in Engeland de grootste aandeelhouder. In 1946 is het FED in Engeland genationaliseerd.... Stelt U zich voor... De aandelen van De Nederlandse Bank NV zijn niet in handen van de Nederlandse staat maar bij gladjakkers en zakkenvullers waarvan we er zoveel gezien hebben in de financiële wereld.. Een kind van de Basisschool kan U voorspellen dat zo’n opzet nooit het eeuwige leven kan hebben. Maar er zijn wel knappe koppen voor nodig - academisch geschoold - om ‘t zooitje draaiende te houden. “Financiële experts” noemen we die.

Laten we de denkbeelden van de alerte groeperingen eens vergelijken. Om geen ruzie te krijgen noem ik ze in alfabetische volgorde.


Turkije Koerdistan
De Communisten. Karl Marx schreef reeds in zijn boek Das Kapital dat het kapitalisme ooit ten onder zal gaan. Welnu; Zijn systeem ging iets eerder kopje onder, maar dat wil nog niet zeggen dat “ons systeem” met een FED meer solide is. Kareltje schreef het in 1867, toen bestonden er al plannen voor een FED bij een klein kliekje lieden in de bankwereld. Wat een timing....

Lees De Boogeyman van Peter StuivenbergIndia & Pakistan
Bij de Complot-denkers is het systeem van de NWO een greep naar de wereldheerschappij. Ze halen daar allerlei enge mensen bij als Illuminatie, Vrijmetselaars, clubs als Skul & Boons, Jezuïten. Het zal allemaal best waar kunnen zijn, ik bestrijd het niet. Maar 1 wereldmunt uitgegeven door een private FED.... inderdaad dat is vragen om een wereld-dictatuur. Alleen de wens daartoe opperen geeft al aan hoe crimineel men op NWO-niveau denkt.


Dan de Diversen, lieden die niet onder één hoedje te vangen zijn, zoals deze jongen. Zoals ik al aangaf
“Moslim-geweld”
: Het systeem van een FED in privaat eigendom kan nooit een eeuwig leven hebben. Dat bestaat niet. En jaarlijks zien we dat de overheid van de USA op het randje van bankroet balanceert. Om de schulden bij te houden wordt er weer meer geld gedrukt.... door de FED.... en wel zoveel dat ze zelf de tel kwijt zijn. Wel slordig van zo’n bank. Op deze manier is er genoeg geld in omloop om meerdere malen de hele wereld op te kopen. Het mag een wonder heten dat we niet in een hyper-inflatie zijn terecht gekomen. Maar dit gegeven geeft wel aan dat met deze geldmassa het wereldgebeuren gemanipuleerd wordt door lieden die over lijken gaan, en nergens voor terugdeinzen.x
De Evangelische groeperingen hebben het over sinistere krachten die de wereld besturen. Geloven in een Dag des Oordeels. Inderdaad zou het dreigende instorten van de $ wel eens samen kunnen vallen met een wereldbrand. Wie zal het zeggen ? Immers: De boys van de FED zullen zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven maar eerst stevig van zich af meppen. U bent gewaarschuwd...Irak
De Islam. Vooral in de hoek van de Sjiieten wordt de USA met Satan vergeleken en ziet men de USA als de bron van al het kwaad. Gezien de machtspositie van het FED binnen de politieke wereld van de USA / IMF / Wereldbank is het moeilijk te onderscheiden wie werkelijk naar de wereldheerschappij streeft. De Islam vindt haar ontstaan in olierijke gebieden. De $ is aan de olie gekoppeld die bij hun in de grond zit. De oliesjeik die zich in andere valuta laat betalen dan $$ wordt letterlijk door de USA een kopje kleiner gemaakt. (Moammar Gaddafi en Saddam Hoessein)  - Welke Islamiet die daar woont kan zich in die situatie prettig “sanang” voelen ?


Syrië
De Jehova’s getuigen verwijzen naar 1 Johannes 5.19 en stellen dat Satan de hele wereld in zijn macht heeft. Welnu; Even naar Niet Religieus Nederlands vertaald: Satan staat voor het kwaad, de kwade geest. Een FED bestuurd door particulieren binnen een staat als de USA... het lijkt er aardig op. Immers: Het synoniem voor de Bank is macht, en voor een centrale bank is dat de MACHT. Het geld symboliseert de hebzucht. De machtshonger + hebzucht in de mens vormen  de slechtste eigenschappen die een mens kan hebben, en maken van de mens een monster.... een duivel.  De private FED drukt de $$ zelf en heeft de macht over de USA. En de FED wil dat straks voor de hele wereld doen.... Zo zie je dus.....


Europa
Ook de Neo-Nazi’s hebben hun oordeel klaar over de NWO... en U raadt het al.... De Joden hebben het allemaal gedaan. Inderdaad luisteren veel grote jongens in de bankwereld rond de FED naar namen als Sam en Moos. Nergens kan ik uit opmaken dat de handel en wandel van die “FED-boys” synagoge-breed als moraal gepredikt worden. Dat deze FED-boys hun contacten en invloed binnen de synagoge misbruiken voor hun doelstellingen...... Ja, dat ligt voor de hand. Daarnaast mag men zich afvragen of deze “FED-boys” niet - in opdracht van - hun werk doen, en wie hun opdrachtgevers dan zijn. Wat de Neo-Nazi’s wel juist zien is dat wij Europeanen middels de NATO meegezogen kunnen worden in een conflict wat niet het onze is.


Azië
De New-Age wereld, ook wel “alternatievelingen” genoemd. Voor een groot deel bestaande uit mensen die uit de kerk weggelopen zijn, soms verward worden met nazaten van de Hippie-tijd en het Flower Power gedoe. Mijn ervaring is dat men daar een redelijke kennis van heilige geschriften mag veronderstellen. Tora - Koran - Bijbel - en over wat Boeddha aan wijsheden in huis had. In de New-Age kringen spreekt men van een overgang van het Vissen- naar het Aquarius-tijdperk. Daar zijn in deze kringen verschillende visies op. Variërend van een geleidelijke overgang tot en met een wereldconflict en alle varianten daar tussenin. Zij voorzien een alles omvattend wereldbestuur waarin de mens als een hond gechipt is, en deel gaat uit maken van een eenheidsworst. En wat die chip betreft die bij onze nazaten wordt ingeplant.. Staat niet ergens te lezen in Openbaringen Johannes.. “Men zal geen transactie kunnen doen zonder het teken van het beest”? Dat “beest is dus de financiële wereld o.l.v. Anglo-Amerika. Met Bitcoin & de nieuwste pin-passen komen we al een paar stappen dichter in die richting. Zelf zijn ze daar allerminst gerust op. Kortom:  We zijn met die NWO aan de goden overgeleverd.Agenda Bilderbergconferentie
Daarnaast wekken de Europese politici beslist niet de indruk dat juist zij in de wieg gelegd zijn voor een krachtdadig optreden en het ontwikkelen van een eigen visie en beleid wat tot de verbeelding spreekt. We moeten er helaas vanuit gaan dat juist deze politici de belangen van hun volk zullen verkwanselen in de aanloop naar die NWO. We moeten van onze politici collaborerend gedrag met de USA verwachten. Deze gedachte wordt ronduit bevestigd in het boek van Brzezinski "The Grand Chessboard. American Primary and Its Geostrategic Imperatives" wat in feite de agenda van de Bilderbergconferentie is. Wilt het lezen ? klik [hier] en kijk onderaan de pagina.


3. Het boerenbedrog

Het nobele model van de NWO wordt ons - stukje bij beetje - verkocht onder de vlag van méér vrijheid, liberale democratie, méér individuele ontwikkeling, méér kansen voor emplooi, etc.

Maar dat zijn drogredenen en valse voorwendselen.

“Liberale democratie - wat zij er mee bedoelen - wil zeggen: Feodaal Kapitalisme ofwel de Junglewet dwz het recht van de sterkste . En dat in het licht van een toenemende globalisering.

Wat inhoudt:

 1. Contact Systematisch verzwakken van de positie van werknemers en niet-productieven zoals gepensioneerden, gehandicapten en zieken. Duitsland moest daar als eerste aan geloven,  50 % van de pensioengerechtigden leven aldaar beneden de armoedegrens. Thans zijn wij aan de beurt.

 2. Opsommingsteken Eén markt die aangestuurd wordt door één grootmacht

 3. Opsommingsteken Opgelegde uniforme wetgeving in alle landen

 4. Opsommingsteken Angelsaksische werkgevers / werknemersverhoudingen

 5. Opsommingsteken Verpaupering en verloedering van onze samenleving (roofbouw-economie)


Dit model van de “liberale democratie”,  wat nu “neo-liberaal Kapitallisme” blijkt te heten, is niets voor het Europese Continent. Op het continent denken we toch meer in termen van zekerheden, vastigheden. En niet zo zeer in termen van “ieder voor zich”.

Wij zijn meer van die Rijnlands-denkers

 
Deel
1 https://www.youtube.com/watch?v=3M7XSUYgR34
Deel
2 https://www.youtube.com/watch?v=O3caWQDwzSI
Beginpagina3de_Wereldoorlog.html
Heartland TheoryHeartland-theory.html
Nine Eleven 9/11Nine_eleven_%289_11%29.html
NATOnato.html
AfghanistanAfghanistan.html

Baltische statenbaltische-staten.html
Turkije Koerdistanturkije.html
India & Pakistanindia-pakistan.html
“Moslim-geweld”moslimgeweld.html
Noordpoolnoordpool.html
  
Aziëverre-oosten.html
Gevangen
EuropaEuropa.html
MiddenoostenMiddenoosten.html
Europa
bevrijdenOns-europa.html
Stil zitten en niets doen ?Stilzitten-en-nietsdoen.html
  
Geo- Politie & StrategieGeo-politieke-strategie.html
Oekraïne &
 MH17Oekraine-mh17.html
Bilderberg-conferentieBilderbergconferentie.html
Oorlogsmotieven USA
Van handelsoorlog naar WO3Handelsoorlog.html

De Complotdenkercomplotdenkers.html
Youtubefile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers