Tekst

€uropa eerst!

We willen een Europa in vrede
 

Het roer moet om in €uropa !!De besluitvorming in de EU heeft niets meer met democratie te maken. We zien dat de soevereiniteit van de EU en haar lidstaten steeds verder in verval is gekomen.

De Europese emoties worden beheerst door de maalstroom van vluchtelingen en de angst voor terrorisme alsmede “spookvirussen”. De democratie sterft een wurgdood door een systeem wat de politiek zelf heeft laten ontstaan, veelal uit persoonlijk eigenbelang van de politici en infiltratie van buitenaf.

Onze Representatieve Democratie maakt langzaam maar zeker plaats voor de oligarchie (besluitvorming door leden van onzichtbare machtselite).  Een oligarchie wordt vanzelf een feodale dictatuur. De constructie van een zaken-kabinet / college (dus niet partij-gebonden bestuurders) en een parlement / raad wat niet aan een regeer-/ bestuurs- akkoord gebonden is laat de discussie binnen de partijen weer terug keren. Aangevuld met referenda... Dat is pas democratie!


Wat Anglo-Amerika met de EU & de NATO van plan is en welke internationale  conflicten ons daardoor te wachten staan wordt tot in detail beschreven in het boek “Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft”  (The Grand Chessboard - auteur Zbigniew Brzezinski) beschreven. De auteur kon het weten want hij was zelf ere-voorzitter alsmede mede-grondlegger van de Bilderberg-conferentie en mede-oprichter van de Trilaterale Commissie. Klik [ HIER ] voor de vertaalde tekst.


Wat er in dit boek te lezen valt zal voor U genoeg redenen geven om het eens te zijn met onze stelling:

Het roer moet radicaal om voordat het echt te laat is!


Een €uropa dat gemeenschappelijke samenwerking zoekt met de landen van het Euro-Aziatische continent. Economisch, technisch, cultureel en alle andere denkbare terreinen.


Een €uropa dat uit de NAVO stapt, beschikt over een geloofwaardig defensie-apparaat en in vrede en goede harmonie en nabuurschap leeft met Rusland. Zich niet meer laat meeslepen in conflicten van overzeese machten


Weg met de EU. Leve de Europese Gemeenschap !! D.w.z. Afschaffen van Europese commissie en Europees Parlement. Een permanent overleg voor Europese samenwerking op het niveau van staatssecretarissen & onderministers. De nationale parlementen van de lidstaten hebben het laatste woord in Europese zaken. REFERENDA als middel voor zaken die ons raken en zeer zeker inzake de vormgeving van €uropa.


Een  €uropa dat zelf het financiële-, economische- en sociale model invult volgens het principe van het Rijnlands denken. Een €uropa wat zich alvast voorbereidt op de komende val van de Deep State e/o US$ . Daarvoor zijn veel maatregelen denkbaar.

Wat is Rijnlands- denken ?
Klik hier.http://www.euroradicalen.eu/euroradicalen/rijnlandcultuur.html

Een financiëel-, economisch- en sociaal beleid die het gezin en gezinsleven weer de hoeksteen van de samenleving maakt.Een economie waarin 40 uur/week betaalde arbeid voldoende moet zijn om in de primaire levensbehoeften van een gezin te kunnen voorzien.
Hoe Denken we dat te bereiken ?


  1. OpsommingstekenRicht u op de kweekvijvers van de politieke partijen.

Met de “kweekvijvers” bedoelen we de o.a. gemeenteraadsleden. Zij laten in de regel geen partijvergaderingen verstek gaan in de hoop om op te vallen en in het gevlei te komen. Als we enkelen van hen kunnen overtuigen e/o wakker schudden kan er iets in beweging komen binnen hun partij. Zij zijn het die de poten kunnen wegzagen onder de stoelen van de machts-elite in het pluche. Richt U op de partijen van de machts-elite. (CDA, CU, D66, GL, PvdA, VVD)


  1. BeginpaginaPlan van aanpak

Schrijf onze doelgroep aan per post en correct gefrankeerde en voorzien van afzender, verzonden brieven. Bij voorkeur naar de privé-adressen zodat deze brieven niet door administratief medewerkers en secretaresses etc, worden weggefilterd en tevens in alle rust door de ontvanger gelezen kunnen worden.


  1. Heartland TheoryVerwachtingen

Natuurlijk kunt u niet in één klap Nederland veranderen. Laat staan €uropa. Maar toch zal de machts-elite op het pluche geleidelijk aan gaan merken dat er iets gaande is met hun stoelpoten. Als ons voldoende tijd gegund wordt zal deze werkmethode een herbezinnende discussie binnen de partijen gaan losweken.

Actieve partij-leden die contact met het electoraat hebben voelen zich sterker en durven zich te verzetten tegen de partij-elite.


  1. Nine Eleven 9/11Veilige & eerlijke manier van actie voeren

Veilig omdat deze manier van kenbaar maken van uw mening en bezorgdheid geen directe bedreiging hoeft te veroorzaken voor werk & inkomen. Immers uw sociale omgeving & werkkring hoeven daar geen weet te hebben. U loopt geen risico om als complot-denker in uw eigen kringen weggezet te worden.


Eerlijk omdat het met open vizier en respectvol gaat. Degene die aangeschreven wordt kan wel of geen antwoord geven en hoeft zich allerminst bedreigd te voelt maar eerder gevleid.


Natuurlijk kost het porto... maar alle vormen van actie voeren kosten geld.


U BENT NIET ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR WAT U DOET, MAAR OOK VOOR WAT U NALAAT!!

 
NATO3de_Wereldoorlog.html
AfghanistanHeartland-theory.html
Baltische statenNine_eleven_%289_11%29.html
Turkije Koerdistannato.html
India & PakistanAfghanistan.html

“Moslim-geweld”baltische-staten.html
Noordpoolturkije.html
Aziëindia-pakistan.html
Gevangen
Europamoslimgeweld.html
Middenoostennoordpool.html
  
Europa
bevrijdenverre-oosten.html
Stil zitten en niets doen ?Europa.html
Geo- Politie & StrategieMiddenoosten.html
Oekraïne &
 MH17
Bilderberg-conferentieStilzitten-en-nietsdoen.html
  
Oorlogsmotieven USAGeo-politieke-strategie.html
Van handelsoorlog naar  WO3Oekraine-mh17.html
De ComplotdenkerBilderbergconferentie.html
YoutubeOorlogsmotieven.html
LinksHandelsoorlog.html

Lectuurcomplotdenkers.html
Contactfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Beginpaginahttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
Heartland TheoryLektuur.html
Nine Eleven 9/11Contact.html
 
NATO3de_Wereldoorlog.html
AfghanistanHeartland-theory.html
Baltische statenNine_eleven_%289_11%29.html
Turkije Koerdistannato.html
India & PakistanAfghanistan.html

“Moslim-geweld”baltische-staten.html
Noordpoolturkije.html
Aziëindia-pakistan.html
Gevangen
Europamoslimgeweld.html
Middenoostennoordpool.html
  
Europa
bevrijdenverre-oosten.html
Stil zitten en niets doen ?Europa.html
Geo- Politie & StrategieMiddenoosten.html
Oekraïne &
 MH17
Bilderberg-conferentieStilzitten-en-nietsdoen.html
  
Oorlogsmotieven USAGeo-politieke-strategie.html
Van handelsoorlog naar  WO3Oekraine-mh17.html
De ComplotdenkerBilderbergconferentie.html
YoutubeOorlogsmotieven.html
LinksHandelsoorlog.html

Lectuurcomplotdenkers.html
Contactfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers