Het Middenoosten

 
 

Het Middenoosten Een gebied waar alle abrahamitische religies samenkomen en elkaar naar het leven staan. Vreemd dat op de achtergrond hun onderlinge strijd steeds weer de olie$$ rammelen.

We behandelen de landen in alfabetische volgorde: Irak, Iran, Israël, Saoedi Arabië en Syrië.

Afgahanistan houden we op deze website als een apart geval.


Irak
Irak Een land wat gevormd werd als Britse kolonie na het ontleden van het Ottomaanse Rijk in 1920. In 1932 werd het een zelfstandig koninkrijk met Faisal I op de troon die voordien in Engeland in ballingschap leefde. Faisal wilde zijn Britse vrienden natuurlijk van dienst zijn in de 2de WO. Maar dat vond Raschid Ali al-Gailani niet zo’n goed idee en pleegde dus een staatsgreep. Omdat de Britten in 1941 wat meer olie nodig hadden werd het land weer veroverd. In 1958 werden de Britten middels een staatsgreep er weer uit gegooid. De zgn “Vrije Officieren” grepen naar de macht en proclameerden de Republiek Irak. Na heel wat duw- en trekwerk kwam in 1979 de bij ons zo bekende Saddam Hoessein aan de macht die meteen daarna hardhandig afrekende met zijn tegenstanders. Hiermee kreeg dus zijn Baath-partij het voor het zeggen. Een Soennitische minderheid (1/3) overheerste een Sjiitische meerderheid (2/3). Wie er achter deze machtswisseling kan zitten wordt een beetje onthuld door het feit dat dit door Soennieten geleide Irak ruim 1 jaar later oorlog ging zoeken met het Sjiitische Iran de aartsvijand van Saoedi Arabië.
Gifgas
Op zich een oorlogsmisdaad omdat er geen VN-mandaat voor was. Maar niemand die er iets van zei... Nederland in de persoon van Hans Melchers met zijn Melchemie Holland BV leverde Saddam grondstoffen voor het beruchte mosterdgas voor deze oorlog. Met Duitse chemie-experts werd dit goedje vervaardigd. Naast Nederland en Duitsland waren ook landen als Egypte, Brazilië, China, Frankrijk, India, Luxemburg, Oostenrijk, Singapore  en Spanje betrokken bij deze oorlogsmisdaad. Dit alles met medeweten en tot groot genoegen van hogere hand.... Later bleek dat keizerrijk USA aan 2 kanten van de strijd stond. Zij leverde niet alleen Irak wapentuig maar ook aan Iran. En Israël leverde aan de ayatollahs van Iran zelfs voor $ 75 miljoen reserve-onderdelen voor hun wapentuig.
Heartland Theory
Luisteren we naar de speech van George Freedman van de denktank Stratfor, dan is dit satanische gedrag - om aan 2 kanten van de strijd te staan - de standaard strategie van de USA sinds 1870. Eerst 2 partijen zich laten uitputten in een oorlog en vervolgens je definitieve keuze maken door 1 van de 2 de dolkstook in de rug te geven. “niet correct, maar wel functioneel” (citaat Freedman)
Olie boren
Toen dat voorbij was dachten de oliesheiks in Koeweit slim te zijn en lieten het toe (of spoorde daar toe aan) dat oliemaatschappij ELF een beetje scheef ging olieboren. “Slant drilling” heet dat.
Olie stelen
Op die manier werd vanuit Koeweit bij Irak olie uit de grond geboord. Dat heet diefstal. Uiteraard vond Saddam dat niet zo grappig en die ging met militair geweld de rekening in Koeweit bezorgen. Ook dit keer zonder VN-mandaat en dus een oorlogsmisdaad.
seven sisters
Maar nu kwam hij aan de oliebelangen van een aantal van de “Seven Sisters”. Ja, ho even.... Dat kan niet.... juist daar hebben we een VN Veiligheidsraad voor.
liegen
Welnu om alleen daarom het leger te laten opdraven pikt de wereldopinie mogelijk niet zo snel en dus werd er wat anders bedacht. De dochter van de Koeweitse ambassadeur in de VS Nayirah al-Ṣabaḥ vertelde voor het Congres met krokodillentranen in de ogen dat de soldaten van Saddam baby’s op de grond smeten en er met de couveuses vandoor gingen. Dit leugen-verhaal werkte fantastisch. En dus: In 1991 Dessert Storm + een “No-Fly zone” + sancties die het Iraakse volk in diepe ellende stortte. Toen het land door deze sancties uitgemergeld was kon Bush jr het werk van zijn vader afmaken door na Afghanistan ook Irak binnen te vallen op basis van “Het Grote Liegen”
liegen
over de massavernietigingswapens die Saddam onder zijn bed zou hebben verstopt. De werkelijkheid was dat Saddam Hoessein - als een kat in het nauw gedreven - ook bereid was andere valuta dan US$ voor de olie aan te pakken. Kijk dat is een reden voor oorlog, zeker voor de Republikeinen. In ruil voor een mooi baantje bij de NAVO voor Jaap de Hoop Scheffer speelde JP Balkenende voor Nederland ook het smerige spel mee. Handig: De broer van Balkenende blijkt directeur bij het Amerikaanse bedrijf Tenaris te zijn, dat de centen binnenhaalt met het aanleggen van pijpleidingen in Irak en Afghanistan. Een plan voor de “na-Saddam periode” is er bij de Amerikanen nooit geweest, vandaar dat het daar één grote chaos geworden is. De prijs van democratie aldaar is dat het land door een Sjiitische meerderheid meer naar Iran zal lonken dan naar Saoedi Arabië. Inmiddels hebben de militairen van Empire USA te horen gekregen dat ze kunnen vetrekken zodra ISIS verslagen is. En dan is Keizerrijk Amerika weer even ver van huis als dat ze voor Desert Storm waren. De kans bestaat dat Irak over enige tijd opnieuw bereid is om de Chinese Yuan of €uro’s aan te pakken voor de olie. Immers: het land ligt in puin en moet - kosten wat het kost - weer opgebouwd worden. Is er weer een belangrijke schakel in The Heartland Theory weggevallen.
Iran
Iran We schrijven 1953 in de geschiedenis. Langs democratische weg is president Mossadeq aan het bewind gekomen. Voorheen hadden de Britten het daar zo geregeld dat ze de olie gratis uit de grond konden halen, wat Mossadeq een slecht idee vond. En dus werden de bodemschatten in het vervolg staatseigendom, net zoals in Nederland. Maar de Britten o.l.v. Churchill vonden dat maar “communistisch” en regelde met Eisenhower van de USA een staatsgreep in Iran. De afspraak was dat deze 2 roof-ridders de buit op 50/50-basis zouden verdelen. De CIA mocht het vuile werk doen. Op zich een oorlogsmisdrijf volgens de regels van de VN en de regels die we voor het proces in Neurenberg 1946 hebben bedacht. En jawel ... de Amerikanen hielpen daarop de Sjah van Perzië in het zadel.
shah
Die Sjah ruimde middels de geheime dienst, de SAVAK, zijn tegenstanders op en kwam zo af en toe een harinkje happen op paleis Soestdijk bij Juliana & Bernhard. In die dagen waren die SAVAK en de Mossad van Israël dikke vrienden, de USA kon volop wapentuig leveren. Aan alle vreugde komt een einde.... Het volk vond de sjah niet zo aardig en dus kon hij vertrekken. Brzezinski kan wilde plannen hebben... maar hij waarschuwde toen Jimmy Carter met het advies de sjah te laten vallen en een beetje voorzichtig aan te doen met Ayatollah Khomeini. Een advies wat in de wind werd geslagen. De sjah werd door dun en dik gesteund door het Westen. En dat heeft kwaad bloed gezet. De studenten namen wraak met de bezetting van de US-ambassade, wat er voor zorgde dat Jimmy Carter slechts één ambtstermijn kon blijven zitten. Hoe bestaat het: Een land wat in de moderne geschiedenis nog nooit enige agressie getoond heeft, steeds weer het slachtoffer is geweest van de hebzuchtige olieboeren als BP, Shell en zovele anderen, wordt enige jaren later door George W. Bush zomaar als “de as van het kwaad” bestempeld en westerse politici handelen daar heel slaafs naar. En daar komt een verschil van inzicht naar boven tussen de stroming binnen de Republikeinse Partij en de Democraten in de USA. In de Heartland Theory (die meer in de lijn ligt van de Democraten) past een toenadering naar Iran om Rusland nog verder in een hoek te drijven. (Zie de vertaling van Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft.( [Klik hier]  Zie onderaan de pagina). En anderzijds denken de Republikeinen daar deels anders over. Zij willen - kosten wat het kost - olie tegen Dollars + een onderwerping van de olieregio. Dit gecombineerd met een sterk pro-Israël standpunt krijg je automatisch de ayatollahs als een katten in de gordijnen. Op hun beurt dagen de Iraniërs Israël uit om de verhalen over de Holocaust (gaskamers en 6 miljoen doden) maar eens waar te maken. Uiteraard zet dat kwaad bloed. Thans oefent de Iraanse marine samen met de marine van China. En dan staat er een mega-project in de steigers.
geostrategie
Samen met de Russen zal er een kanaal gegraven worden van de Kaspische Zee naar óf de Perzische Golf óf de Golf van Aqaba. Dit maakt de marine Rusland minder kwetsbaar in het geval dat het Suez-kanaal voor hen gesloten wordt of als er straks een pro-USA president in Ankara in het zadel geholpen wordt. Maar dat dit project Iran automatisch lid maakt van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) behoeft geen verder betoog. Met andere woorden: Als we zo naar het “strijdplan” van the Heartland Theory kijken dan wordt er toch een aardige bres geslagen in de omsingeling van Rusland. Zie ook de pagina Turkije.  De oorlog Iran - Irak wordt op de pagina Irak behandeld.Wel heeft Iran verkeerde vriendjes aan de Israëlische grens (Hezbollah) die hun hoofdsponsor (Iran) weleens sterk in verlegenheid kunnen gaan brengen en tot militair ingrijpen kunnen dwingen. Maar dat soort dingen gebeuren pas als dat bij Anglo-Amerika in de kraam past. Niet eerder.


Omdat deze 2 landen elkaar zo op de huid zitten, hun verleden voor een belangrijk deel met elkaar delen behandelen we deze 2 landen in één hoofdstuk.

israel
Israel/Palestina Voor de Israëlisch/Palestijnse kwestie zijn de eerste stappen gezet door de Engelsen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gouden bergen beloven aan de Israëliërs  en van andermans leer (het Ottomaanse rijk) riemen snijden. Volgens het Faisal-Weizmann Akkoord lag er een vreedzame Joods-Arabische toekomst aan een goudgerande horizon als ze los zouden komen van de Ottomanen. Maar dat paste de Britten (BP en consorten) niet. Oorlog en trammelant
israel
i.p.v. gouden bergen dus. Beide volken zijn in feite de dupe van de Britse politiek. Inmiddels zijn er meer partijen zich met dit conflict gaan bezighouden en is de zaak dermate gecompliceerd geworden dat de 2 partijen er samen niet meer uit kunnen komen. En dat was nu juist de Anglo-Amerikaanse bedoeling. Dat geeft ze macht.  Nu er gas en olie voor de kust van de Gazastrook is gevonden is een vreedzame oplossing nog verder weg dan ooit.


middenoosten
Saudi Arabië Het was tijdens de Eerste Wereldoorlog dat de Britten en de Amerikanen de familie Faisal in het zadel hielpen. Het land beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, maar de kwaliteit daarvan haalt het voor de chemische industrie niet bij de olie van Iran. Hoewel het land super streng is in de Islamitische leer is er geen spoor van enig verzet te vinden. (dat zeggen ze) En dat maakt de zaak verdacht. Zelf in Europa Islamitische scholen financieren die vaak in opspraak komen voor haatzaai-toestanden, financieel wanbeheer, El Qaida sponsoren, ISIS sponsoren en dan nog de grootste vriend van de USA zijn. Die zelfde USA die haar olie voor een groot deel met wapens betaalt. Het land is druk in de weer met het opzetten van een anti-Iran-coalitie omdat ze niets voelen voor de zienswijze van de ayatollahs, ze liggen overhoop met de rebellen in Jemen omdat die het juist wel met de ayatollahs eens zijn. En de USA & de Nederlandse politici vinden dat prachtig omdat het de wapenindustrie zo goed van pas komt. Nog meer vluchtelingen die natuurlijk niet in de USA of Engeland welkom zijn. Als de politiek een beetje ruggengraat heeft stellen we een boycot in tegen dit land, zeker nu met hun activiteiten in Jemen.


Syrië Deze kwestie is in een heel kort verhaal uit te leggen. Ook dit land is weer het zelfde slachtoffer van de befaamde Britse Formule van verdeel en heers.  Wat de oorlog aldaar kunnen we een lang verhaal heel kort maken. Het gaat nergens anders om een gasleiding van Qatar via Turkije naar Europa. Op de kaart met rode
Syrie
pijlen aangegeven . Wat die optie betreft heeft president Assad zoiets gezegd als: “Over mijn lijk nog niet” wat kennelijk imperium USA te letterlijk opvat, want die praten alleen nog maar over “regime-change”, wat inhoud dat ze Assad uit de weg willen ruimen zoals Saddam Hoessein en Gaddafi. De rode lijnen stellen de gasleidingen voor die de zegen hebben van de USA + Saoedi Arabië. De zgn Oostroute gaat door Koerdistan
Wat politiek nogal gevoelig ligt. De groene lijn vindt de voorkeur bij Iran, Syrië en Rusland. Maar heeft het nadeel dat dit gas in tankers naar Europa moet worden vervoerd. Nu de Turkse president Erdogan een draai van 180⁰ heeft gemaakt en meer naar het Russische kamp neigt is er een nog betere optie die getekend is met een blauwe lijn. Hiermee kan Iran, Syrië, Irak en Turkije blij mee zijn want die verdienen er allemaal dik geld aan. In deze optie zullen de verdiensten aan de neus van Saoedi Arabië voorbij gaan. Dit is de hele Syrië-kwestie.... het gaat nergens anders om, wat ze U ook proberen wijs te maken.
gas naar europa
 
Beginpagina3de_Wereldoorlog.html
Heartland TheoryHeartland-theory.html
Nine Eleven 9/11Nine_eleven_%289_11%29.html
NATOnato.html
AfghanistanAfghanistan.html

Baltische statenbaltische-staten.html
Turkije Koerdistanturkije.html
India & Pakistanindia-pakistan.html
“Moslim-geweld”moslimgeweld.html
Noordpoolnoordpool.html
  
Aziëverre-oosten.html
Gevangen
EuropaEuropa.html
Middenoosten
Europa
bevrijdenOns-europa.html
Stil zitten en niets doen ?Stilzitten-en-nietsdoen.html
  
Geo- Politie & StrategieGeo-politieke-strategie.html
Oekraïne &
 MH17Oekraine-mh17.html
Bilderberg-conferentieBilderbergconferentie.html
Oorlogsmotieven USAOorlogsmotieven.html
Van handelsoorlog naar  WO3Handelsoorlog.html

De Complotdenkercomplotdenkers.html
Youtubefile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
Beginpagina3de_Wereldoorlog.html
Heartland TheoryHeartland-theory.html
Nine Eleven 9/11Nine_eleven_%289_11%29.html
NATOnato.html
AfghanistanAfghanistan.html

Baltische statenbaltische-staten.html
Turkije Koerdistanturkije.html
India & Pakistanindia-pakistan.html
“Moslim-geweld”moslimgeweld.html
Noordpoolnoordpool.html
  
Aziëverre-oosten.html
Gevangen
EuropaEuropa.html
Middenoosten
Europa
bevrijdenOns-europa.html
Stil zitten en niets doen ?Stilzitten-en-nietsdoen.html
  
Geo- Politie & Strategienoordpool.html
Oekraïne &
 MH17Oekraine-mh17.html
Bilderberg-conferentieBilderbergconferentie.html
Oorlogsmotieven USAOorlogsmotieven.html
Van handelsoorlog naar  WO3Handelsoorlog.html

De Complotdenkercomplotdenkers.html
Youtubefile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers