Geopolitieke- &

Geostrategische agenda’s

 
 
Er zijn 5 actuele Geo-politieke- en Geo-strategische agenda’s
die zowel met elkaar in strijd kunnen zijn als met elkaar kunnen samenwerken. Wie de systematiek tussen deze agenda’s kan ontwaren zal steeds meteen weten uit welke hoek de wind waait als er weer iets is wat de wereld-gemoederen bezig houdt. Of dat nu 9/11, Vietnam, MH17, WO-1&2 of Covid-19 is maakt niet uit. Al het wereldgebeuren valt terug te voeren op één of meerdere van deze 5 agenda’s. De voorwaarde is wel dat U het “evangelie” van de massa-media met een korreltje zout neemt.


De 5 agenda’s zijn:

 1. OpsommingstekenDe Euro-Aziatische samenwerking (geo-strategisch)

 2. ZijderouteThe Heartland Theory (geo-strategisch)

 3. politie engelandGroot Israël (geo-strategisch)

 4. Stellingen, feiten en perspectieven
De Deep State (geo-politiek)

 5. OpsommingstekenDe Vredelievende Wereld Orde (geo-politiek)


In veel boeken, op veel internet site’s worden er enkelen van de 5 vaak met elkaar verward. Deze 5 agenda’s verhouden zich met elkaar in een pentagram. Daar komen we later op terug. Eerst gaan we de 5 agenda’s stuk voor stuk op deze pagina uitdiepen.


Zijderoute
politie engeland
Maar voordat we beginnen… Eén advies.. eigenlijk 2. Koop een duidelijke globe en zet die op een plaats neer waar U hem  iedere dag ziet, al is het slechts enkele seconden. En een Geschiedenis-altas (bv die van Meulenhoff Educatie) doet wonderen voor het verwerven van veel inzichten.


Een nadere toelichting op de inhoud van deze pagina vindt U onder deze koppeling:

Groot israelPerspectieven.html


 1. Deep stateDe Euro-Aziatische samenwerking  kon zich in een vreedzame vorm manifesteren. En dan moeten we denken aan de Drie keizersbond van de Duits kanselier Otto von Bismarck die de Russische tsaar en de Duitse keizer Willem 1 alsmede de Oostenrijkse keizer Frans-Joseph I aan één tafel wist te krijgen. Deze vorm van samenwerking maakt het dat de landen van het Euro-Aziatische continent gezamenlijk de wereldmacht in handen hebben. De militaire behoefte van deze Geo-Strategische agenda (de Euro-Aziatische samenwerking) is puur defensief. Geen enkel land hoeft onderworpen te worden aan een militaire grootheid om de samenwerking in stand te houden. Nog steeds is de Euro-Aziatische samenwerking spring levend.
  het beest
  Kijk naar de gasleidingen als The North Stream en The South Stream, de nieuwe super spoorwegverbindingen die we de Zijde-route noemen. Ze verbinden China, India, Rusland met het westen van het Europese vaste land. Jammer dat onze premier Rutte de kansen voor de Rotterdamse haven als terminal van de Zijde-route verprutst heeft. Wat alle kans gaf aan Hamburg en Bremerhaven. Een kans die aldaar met beide hand aangepakt werd.

Energiebron: Een goede buur is beter dan een verre vriend, gemak dient de mens, wat dichtbij is hoef je niet ver te halen.


 1. wereld ordeThe
  rote draad in politiek
  Heartland Theory is juist de opponent van  de Euro-Aziatische samenwerking, in die tijd de Driekeizersbond. Het doel van deze agenda is: A) Het Euro-Aziatische continent te laten overheersen door de Britten, als dat niet lukt dan B) Rusland te isoleren van Europa middels omsingeling. Als dat ook niet lukt dan wil men C) de samenwerking tussen Rusland en Duitsland - ten koste van alles te dwarsbomen. De Heartland Theory ontleent zijn bestaansrechten aan de NATO, De Noord Atlantische gedachte dus. Om de Heartland Theory gestalte te geven zijn hoge militaire uitgaven nodig. In het kader van deze agenda passen W.O. 1&2, Vietnam, Afghanistan, Oekraïne, Korea, oostwaartse uitbreiding van de NATO. Voor meer details zie [deze] pagina.

Energiebron: De voortdurende Britse wil, aangevuld door hun kompanen in de Democratische Partij in de USA die samen uit zijn op de wereldheerschappij.


 1. BeginpaginaHet
  Heartland Theory
  Groot Israël..... dat is een ander verhaal. Wie Israël zegt.... zegt Rothschild. Voor die familie is Israël een soort obsessie. Maar de Rothschilds zijn de mensen van het grote geld. Laten nu toevalling de landen van de NATO niet zo royaal  bij kas te zitten om met eigen middelen de militaire escapades t.b.v. de Heartland Theory te financieren. En dan kloppen ze bij de Rothschild-familie aan.  Juist en die zegt: “ja OK. jullie kunnen geld lenen maar wij willen weer dichter bij een Groot Israël komen, dus ga voor die financiering van jullie oorlog in de Oekraïne voor ons ook lekker knokken in het Middenoosten, bv. Syrië. Zo liggen die verhoudingen. Zo was het met WO1, WO2, Vietnam, etc etc.

Energiebron: De obsessie van Zionisten, die veelal geen afstammelingen van de stam Juda zijn.


 1. Nine Eleven 9/11
  NATODan hebben we de Deep State. Kort gezegd: de staat binnen de staat. Alleen is die staat binnen de staat reeds geglobaliseerd en maakt deel uit van een globaal netwerk. Daarmee worden de regeringen die voor ons zichtbaar zijn gemanipuleerd. De Deep State heeft meerdere namen. tw.: De Kabal (afkorting van Kabala), De Anti-Christ, 666, Satan enz enz. Als we het dan over de "Anti-Christ” hebben, wie kan dat nu zijn? Welnu; dat is niet zo heel moeilijk te raden. Buiten de Abrahamitische religies, zoals het Boeddhisme, Hare Chrisna, Sikhs e.v.a., is er niet één vijandig tegenover het Christendom. Dus die vallen af. Dan wordt de keuze opeens drastisch beperkt. Er blijven buiten het Christendom  slechts 2 religies over. Het Judaïsme en de Islam. Laten we met de Islam beginnen. In de Koran wordt Jezus Christus op gelijke voet gezet met de profeet Mohammed. Niet meer, maar ook niet minder. Het is dus moeilijk om juist de Islam de Anti-Christ status aan te wrijven. Blijft over het Judaïsme. In deze religie zijn 2 geschriften te vinden die het antwoord geven op onze vraag. De Thora is inhoudelijk ongeveer gelijk aan het Oude Testament in het Christendom, dus daar vinden we de Anti-Christ ook niet. Blijft over de Talmoed. Dat is het discussiestuk over de Thora. Nou ja… discussie stuk… er zijn kenners die beweren dat de Talmoed de vloer aanveegt met de Thora. Juist in de Talmoed wordt een vijandige houding tegen Jezus Christus aangenomen. In de tijd dat de Talmoed nog niet op papier stond en door overvraging van de ene generatie naar de volgende ging had Jezus het meerdere keren aan de stok met deze "schriftgeleerden". Het is juist een delegatie uit deze schriftgeleerden geweest die de uiteindelijke kruisiging bevorderd hebben. Toen een Anti-Christ…. vandaag de dag ook nog steeds een Anti-Christ. Juist uit deze tak van het Judaïsme vinden we de harde kern van de Zionisten. En laten die nu juist die sterk vertegenwoordigd zijn in de Amerikaanse politiek. We kunnen dit globale monster ook Het Beest noemen wat reeds in Openbaringen 13 van Johannes werd omschreven. Met uiteraard alle respect voor andere visie’s hierover. Juist die omschrijving van Johannes geeft de nodige aanknopingspunten naar onze huidige tijd. In Openbaringen 17  wordt het verhaal over de Hoer van Babylon verteld, die zich liet voortbewegen door het Beest.  Deze wellustige vrouw op de rug van het Beest met in haar hand een beker wijn "van hoererij". Laat ik even voorop stellen dat ik niet gehinderd word door enige kennis van de Bijbel, noch bij enige geloofsgenootschap ben aangesloten. Maar toch komt deze uitleg mij heel goed van pas om een betoog te houden over de hedendaagse wereldpolitiek. Het Beest waar zij op de rug zat kwam uit zee, werd begeleid door vuurspuwende vogels. Koningen bogen als een knipmes voor dit beest. Het Beest had 7 koppen en 10 kronen of hoorns. Het volk liep verwonderend achter dit Beest aan. Op de achtergrond stond een ander beest met 2 hoorns en de mensen keurden juist dat beest geen blik waardig. Welnu wat kan dit visioen ons vertellen over de hedendaagse tijd en/of onze moderne geschiedenis….. Welnu: Heel veel ! Die 7 koppen.. wie zijn dat ? In alfabetische volgorde zal ik ze noemen.
 2. 1.De Financiële wereld met 1 hoorn.

 3. 2.De Duistere- & Ongrijpbare wereld, waarmee bedoeld wordt alle internationaal werkende organisaties die legaal of illegaal een democratisch- e/o cultureel- e/o sociaal e/o maatschappelijk e/o folkloristisch e/o traditioneel bestel, bestuur of bestaan doelbewust ondermijnen en/of schade toebrengen en zich aan het zicht onttrekken van het dagelijkse leven. Dus het moeras van NGO's (not governmental organisations), Denk-tanks, W.E.F (World Economic Forum), Foundations, Wereldbank, IMF, WHO, VN, WTO (World Trade organisation), Bilderberg-conferentie, Safari-club, ECB (Europese Centrale Bank), Trilaterale Commissie, BIS (Bank for International Settlements), Geheime diensten, NATO, EU, Lobby's, Geheime genootschappen, geglobaliseerde misdaad, Satanisten. Er wordt veel over geschreven, de één nog spannender dan de ander, doch weinigen van deze organisaties zoeken de publiciteit of houden "open dagen" om de buitenwereld te informeren. We moeten het wat informatie betreft van klokkenluiders, hackers, uitgelekte documenten etc hebben.  1 hoorn

 4. 3.De Globaliserende industrie alsmede de Farmaceutische industrie. 2 hoorns dus.

 5. 4.De Massamedia alsmede de Entertainment-industrie. 2 hoorns.

 6. 5.Het Militaire Industriële Complex waar zowel pres. Eisenhower als John Kennedy de mensheid voor waarschuwden. Ook hier 1 hoorn

 7. 6.De Olie-industrie alsmede de Energiesector, Hiervoor 2 hoorns.

 8. 7. Silicon Valley. De high tech wereld van Facebook, Google, Instagram, Yahoo, Whats-app en andere fenomenen. Deze kop heeft 1 hoorn, is de jongste telg van het geheel en de meest gevaarlijke omdat het kuddedier (wie de schoen past trekt hem aan) hieraan zijn of haar ziel verkoopt, zijn/haar diepste wezen prijsgeeft aan geboefte die er gegarandeerd misbruik van maken. I.c.m. G5 verklapt U al uw levensgeheimen die u zo graag slechts met enkele verwanten wilt delen.

We overdrijven niet als we concluderen dat dit verschijnsel, wat we The Deep State noemen, de regeringen van veel landen (ook het onze) middels chantage-praktijken in hun macht hebben.

Afghanistan
En die Hoer van Babylon dan ? Deze persoon vertegenwoordigd dat deel van de mensheid die zich graag in alle bochten wringt om een beter bestaan te verwerven en daarvoor offers brengt die hij/zij onder wat meer vrijblijvende omstandigheden nooit zou kunnen opbrengen. De ANGST heeft ons hebzucht, machtshonger, verlangen naar aanzien en alle andere slechte eigenschappen gegeven. We prostitueren ons zelf voor een (schijn)voordeel. Babylon was voor onze jaartelling te vergelijken met ons huidige Wereld Handels Centrum. Een soort goederen-termijn markt en een levende valuta-markt.

Energiebron: Angst in de mens. Ze is onuitputtelijk.


 1. Baltische staten
  Turkije KoerdistanDe Vredelievende Wereld Orde  Hier wordt in de eerste instantie aan de Verenigde Naties gedacht. Juist die is - kort door de bocht gezien - een organisatie die er voor moet zorgen dat staten correct met elkaar omgaan en dat bedrijven zich aan internationale regels houden. Dit verlangen moet vorm krijgen door de Verenigde Naties (VN). De grote verwarring is ontstaan doordat veel lobby's uit The Deep State diep geïnfiltreerd zijn in verschillende onderdelen van de VN. Hierdoor lijkt het dat de VN de Nieuwe Wereld Orde is die het Beest nastreeft, een wereld-dictatuur dus. Deze infiltratie is door onze corrupte- en eventuele pedofiele politici bevorderd. Deze corrupte politici hebben als Het Paard van Troje hieraan meegewerkt. Maar laten we niet denken dat de zaak verloren is. In de VN  zullen heus nog wel onderdelen zijn van waar uit iets beters te creëren valt. Onze tijd komt nog wel..... Van hieruit kan weer een Euro-Aziatische samenwerking een nieuwe opleving krijgen.

Energiebron: 2de levensbehoefte van de mens : Vrede en Veiligheid. Ook deze is onuitputtelijk


Schematisch gaat dat er dan zo uitzien:

India & Pakistan

 
“Moslim-geweld”3de_Wereldoorlog.html
NoordpoolHeartland-theory.html
AziëNine_eleven_%289_11%29.html
Eropanato.html
MiddenoostenAfghanistan.html

Europa
bevrijdenbaltische-staten.html
Stil zitten en niets doen ?turkije.html
Geo- Politie & Strategieindia-pakistan.html
Oekraïne &
 MH17moslimgeweld.html
Bilderberg-conferentienoordpool.html
  
Oorlogsmotieven USAverre-oosten.html
Van handelsoorlog naar WO3Europa.html
De ComplotdenkerMiddenoosten.html
YoutubeOns-europa.html
LinksStilzitten-en-nietsdoen.html
  
Lectuur
ContactOekraine-mh17.html
BeginpaginaBilderbergconferentie.html
Heartland TheoryOorlogsmotieven.html
Nine Eleven 9/11Handelsoorlog.html

NATOcomplotdenkers.html
Afghanistanfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Baltische statenhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
Turkije KoerdistanLektuur.html
India & PakistanContact.html
 
“Moslim-geweld”3de_Wereldoorlog.html
NoordpoolHeartland-theory.html
AziëNine_eleven_%289_11%29.html
Gevangen
Europanato.html
MiddenoostenAfghanistan.html

Europa
bevrijdenbaltische-staten.html
Stil zitten en niets doen ?turkije.html
Geo- Politie & Strategieindia-pakistan.html
Oekraïne &
 MH17moslimgeweld.html
Bilderberg-conferentienoordpool.html
  
Oorlogsmotieven USAverre-oosten.html
Van handelsoorlog naar WO3Europa.html
De ComplotdenkerMiddenoosten.html
YoutubeOns-europa.html
LinksStilzitten-en-nietsdoen.html
  
Lectuur
ContactOekraine-mh17.html
Bilderberg-conferentieBilderbergconferentie.html
Oorlogsmotieven USAOorlogsmotieven.html
Van handelsoorlog naar WO3Handelsoorlog.html

De Complotdenkercomplotdenkers.html
Youtubefile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers