Bilderbergconferentie agenda
Agenda

Bilderbergconferentie

 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
xverre-oosten.html
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
x
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
xverre-oosten.html
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
x
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
Agenda Bilderbergconferentie

Brzezinski - de oprichter van de Trilaterale Commissie - gooide middels zijn boek in 1997 de agenda van de Bilderbergconferentie op straat. Deze is gebaseerd op de Heartland Theory. Otto von Bismarck zal zich omdraaien in zijn graf...


Dat het fenomeen Bilderbergconferentie een geheim karakter heeft is algemeen bekend. Maar toch ligt in zekere zin de agenda van dit overlegorgaan sinds 1997 op straat. Ja, de details over de invullingen van de agenda, op welke wijze de doelen bereikt moeten / gaan worden.... Dat zijn details die ze ons niet aan de neus hangen.

Sinds 1954 bestaat dit orgaan en men had de eerste bijeenkomst in het gelijknamige hotel in Oosterbeek bij Arnhem.


 1. xDe Stuwende kracht

 2. xGlobale doelstelling

 3. bilderbergconferentieDe wereld na 1997

 4. xDe tegenslagen voor de Bilderbergconferentie

 5. mackinderHet boek


 1. Heartland TheoryDe Stuwende kracht

De grote stuwende kracht, de strateeg, het meesterbrein achter deze geheimzinnige club is de heer Zbigniew Kazimierz Brzezinski. Wie is deze man ?
Opsommingsteken

Hij is op 28-3-1928 in Warschau geboren, is een Pools-Amerikaanse politiek wetenschapper en behoort met Henry Kissinger en Samuel Philips Huntington tot de "grijze kardinalen" onder de US wereldstrategen. Hij was van 1966-'68 adviseur van Lyndon B. Johnson en van 1977-1981 veiligheidsadviseur van US-president Jimmy Carter. Hij geldt ook als de belangrijkste adviseur van Barack Obama. Hij speelt naast David Rockefeller een belangrijke rol bij het opzetten van de "Trilaterale Commissie" en werd in 1973 haar eerste bestuurder. In 1981 keerde Brzezinski terug naar de commissie en had daarin tot 2009 een voortstuwende
trilaterale commissie
rol. Thans fungeert hij als erevoorzitter en heeft zich naar de commissie toe als levenslange voogd verplicht. Brzezinski is professor voor de US-buitenlandse politiek aan de School of Advanced International Studies” (SAIS) v.d. John Hopkins University in Washington DC, adviseur voor het ”Centrum voor strategische en Internationale studies” (CSIS) in Washington DC, en auteur van gerenommeerde politieke analyses. Daarnaast praktiseert hij als adviseur voor meerdere grote US- en Internationale ondernemingen.  Eén van zijn meest bekende boeken is "The Grand Chessboard. American Primary and Its Geostrategic Imperatives". De Duitse versie hiervan: "Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft", is gratis compleet of per hoofdstuk van internet te downloaden. De Nederlandse vertaling kunt U downloaden middels de koppelingen, die onderaan deze pagina zijn geplaatst. Dit boek is in 1997 door de auteur geschreven. Het is verbazingwekkend hoe actueel dit boek vandaag de dag nog steeds is. Wie het boek heeft gelezen (doorgeworsteld) zal de politiek van de NAVO, de EU, de USA en Groot-Brittannië vele malen beter doorzien.


 1. the grand chessboard
  Hoofdstuk 4 Het zwarte gat (12x A4)Globale doelstelling
De strategie / zienswijze die Brzezinski in het boek zijn neergeschreven zijn niet nieuw. Ze stammen uit 1904 ! Voor het eerst door Halford Mackinder onder de naam "The Heartland Theory" aan het papier  toe. Als de heer Brzezinski in zijn boek The Grand Chessboard aangeeft dat de zienswijze van Halford Mackinder zijn leidraad is, en daarnaast zien we dat de handel en wandel van Anglo-America NA 1997 precies volgens deze strategie zijn gegaan, dan mogen we ons ook afvragen hoe het vóór 1997 het politiek handelen van deze landen is geweest.  Kort & goed - komt het er op neer dat West-continentaal Europa en Japan als (eventueel militaire) springplank moeten dienen
Trefwoordenregister (3x A4)
voor de onderwerping van het Euro-Aziatische continent, met als hoofdprijs...: De onderwerping van Rusland en China.  Kijk, als Brzezinski dit in vrij grove bewoordingen in zijn boek aangeeft + rekening houdend met zijn politieke C.V. , dan mogen we ervan uitgaan dat dit de agenda van de Bilderbergconferentie is, die middels dit boek sinds 1997 op straat ligt. Hij is immers niet “zomaar” iemand die effe op een vrije dag een boekje schrijft. In 1997 wist hij al te schrijven dat het sociale zekerheidsstelsel van het Europese continent op de schop zal gaan. De moeilijkheden rond de Oekraïne, Rusland, de toenmalige knipoog van Obama naar Iran door de USA (waar van alles achter stak), het gedoe in de Verweggistan-landen. Ook hoe de relatie ligt tussen de USA en de EU, en wat er van onze soevereiniteit nog over is, komt in zijn boek zeer uitgebreid aan de orde. Verder is het mij opgevallen dat de auteur zijn lezers-publiek niet al te hoog inschat. Hij gaat in zijn verhaal er vanuit dat U en ik onbekend zijn met lectuur zoals op deze pagina vermeld is. Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is weet dat de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw) bezig is als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen voor de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan zodra Europa een eigen koers gaat varen zonder de USA of anders gezegd; Het Europese continent los van Anglo-Amerika (een soort Otto von Bismarck-concept). Immers; niemand anders dan dhr Brzezinski weet beter hoe de geheime diplomatie thans werkt en wat het in het verleden heeft opgeleverd. In ieder geval 2 wereldoorlogen, zie deze pagina In de geheime diplomatie is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.


 1. Inleiding + Hoofdstuk 1 Nieuw type hegemonie (11x A4)De wereld na 1997

Na het verschijnen van dit boek hebben we een aantal fenomenen gezien die de invulling van The Grand Chessboard mogelijk maakten. Hieronder een summiere opsomming:

 1. 1999 Het 50 jarige bestaan van de NAVO met de introductie van het Nieuwe Strategische Concept (NSC), wat vreemd genoeg tot op heden door geen enkel parlement van de NAVO-lidstaten is geratificeerd. In dit concept tovert de NAVO zich om van een defensie-macht naar een INTERVENTIE-macht die buiten haar grondgebied economische belangen van de lidstaten moet gaan verdedigen. Dit zet de VN-Charter buiten spel.

 2. In dat zelfde jaar werd de 3 jaar durende Kosovo-oorlog beëindigd waarin de USA een hoofdrol heeft gespeeld en waarin dit NSC werd toegepast. Tussen de regels door kan men in The Grand Chessboard dit gebeuren al voorspeld zien. Alleen over het doel van dit NAVO-optreden werd in de media gelogen. Het ging om pijpleidingen vanuit Turkije voor olie en gas, en niet om humane redenen.

 3. In 2001 hadden we te maken met de aanslagen op de Twin Towers (9/11). Inside job of niet, het veranderde de wereld om ons heen drastisch. De invullingen hiervan staan eveneens in The Grand Chessboard voorspeld. Afghanistan werd bezet, de aanval op Irak, later was Syrië aan de beurt en wat er met Iran gaat gebeuren is nog een raadsel.

 4. Ook kan men in het boek lezen dat het gedoe over Noord Korea (2017-18) nooit op een echte oorlog kon uitdraaien, maar alleen een hoger doel diende: nl. Een wapenwedloop t.b.v. de wapenindustrie te ontketenen.

 5. En dan uiteraard de Oekraïne... Wat daar thans gebeurt valt eveneens in The Grand Chessboard te lezen evenals de reden waarom dit voor de Amerikanen zo belangrijk is. U kunt lezen dat de VS in dit conflict bereid is de zaak op de spits te drijven waarbij een Europa als (nucleair) slagveld op de koop toe wordt genomen.

 6. De positie van Rusland wordt in het boek tot in den treuren besproken. Het komt er op neer dat de VS bepaalt hoe dit land verdeeld moet worden, wie daar de regering vormt en zich braaf moet laten leegplunderen. De auteur gaat aan het gevaar voorbij dat ooit president Poetin weleens vervangen kan worden door een havik die sneller naar de wapens grijpt. Maar dat Rusland door de EU thans op bevel van de USA geïsoleerd wordt past in het kader van The Grand Chessboard.

 7. We hebben TTIP door de verkiezing van Donald Trump aan onze deur voorbij zien gaan. Maar reken er op dat we daar nog lang niet van af zijn als het aan Brzezinski ligt. Zodra de democraten weer in het Witte Huis zitten komt dit verhaal weer terug.

 8. Hoofdstuk 2 Het Euro-Aziatische schaakbord (10x A4)
  De „Trilaterale Commissie” werd in 1973 tijdens een Bilderberg-conferentie opgericht. Deze commissie wordt gefinancierd d.m.v. stichtingen, ondernemingen en private giften. De huidige voorzitter is de voormalige ECB-president Jean-Claude Trichet. De doelstelling van deze commissie is de economieën van de USA (lees Anglo-America), de EU en Japan in elkaar te schuiven. Het komt er dus op neer dat de handelsoverschotten van de EU en Japan het chronische handelstekort alsmede de torenhoge defensie-uitgaven van Anglo-America mogen compenseren. Anders gezegd.... De werkenden van de EU + Japan mogen de slaven spelen voor Anglo-America.


 1. Hoofdstuk 6 Het Verre Oosten-anker (14x A4)De tegenslagen voor de Bilderbergconferentie

Wat de plannenmakers van de Bilderbergconferentie en “praatclubs” zoals European Round Table, World Economic Forum, Pilgrim Society, Vrijmetselarij e.a. met ons voor hebben lukt niet altijd even goed. Er zijn wat tegenslagen zoals:

 1. De oprichting van Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2001. Een soort bondgenootschap alsmede een douane-unie. Juist het militaire aspect ontwikkkelt zich de laatste tijd sterker.

 2. Ook BRICS (2011), het alternatief voor het IMF & De Wereldbank wat gedragen wordt door Brazilië - Rusland - India - China - Zuid Afrika, moet als hun tegenslag gezien worden. Een dergelijk concept bespreekt Brzezinski als sterk nadelig voor zijn plannen.

 3. De “mislukte” staatsgreep in Turkije heeft ervoor gezorgd dat Turkije geleidelijk in het SCO-kamp terechtkomt. De CIA en FED hadden zo hun redenen voor deze noodgreep [zie deze pagina ] moet als onvoorzien pech voor de sinistere plannenmakers gezien worden.

 4. En dan niet te vergeten het tegenspel van Vladimir Poetin. Onder zijn bewind is Rusland zo goed als schuldenvrij geworden, heeft hij de orde grotendeels hersteld in het berooide en beroofde land.

 5. Inderdaad - wat Brzezinski vreesde helt Iran steeds meer over naar de SCO (Iraanse marine oefent met die van China) en zou weleens lid kunnen worden van BRICS.

 6. De komst van het internet waarop een andere media is ontstaan die ook de andere kant belicht van de berichtgeving van de reguliere massa-media. Daar weet men zich geen raad mee en brengt de machts-elite in grote problemen.


 1. Hoofdstuk 3 Het democratische bruggenhoofd (10x A4)Het boek

De Nederlandse vertaling van het boek "Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft" / "The Grand Chessboard. American Primary and Its Geostrategic Imperatives" vindt U onder de knoppen hieronder. Als U met het PDF-bestand van de afdrukversie naar een copyrette gaat heeft U een gedrukt exemplaar - ingebonden en wel - voor ongeveer € 10,- incl BTW. En dat tegen de prijs die in Duitsland voor een 2de-hands paperback werd betaald (€ 150,- of véél meer) is dit een koopje. U kunt het uiteraard ook middels de eigen printer afdrukken

Toegegeven... het is bijzonder taaie stof om te lezen. Maar als U kennisneemt van de [ Inleiding en het 1ste hoofdstuk ] + [ Hoofdstuk 7 De conclusie ]  in dit boek weet U al genoeg om een compleet beeld te vormen.


Hoofdstuk 7 Conclusies (7x A4)
Hoofdstuk 4 Het zwarte gat (12x A4)


Trefwoordenregister (3x A4)
Hoofdstuk 5 De Euro-Aziatische Balkan (10x A4)


Opsomming van kaarten en tabellen
Hoofdstuk 6 Het Verre Oosten-anker (14x A4)


Grand Chessboard-afbeeldingen
Hoofdstuk 7 Conclusies (7x A4)


Grand Chessboard  
De complete vertaling
afdruk-versie(77x A4)
Trefwoordenregister (3x A4)


Grand Chessboard  
De complete vertaling
Voor E-Reader (77x A4)
Opsomming van kaarten en tabellen


YouTube Presentatie 
Nederlandse vertaling
The Grand Chessboard / 
Die einzige Weltmacht. 
Amerikas Strategie der Vorherrschaft
Grand Chessboard-afbeeldingen


Betere landkaart “Verweggistanlanden”
Grand Chessboard  
De complete vertaling
afdruk-versie(77x A4)


Grand Chessboard  
De complete vertaling
Voor E-Reader (77x A4)


YouTube Presentatie 
Nederlandse vertaling
The Grand Chessboard / 
Die einzige Weltmacht. 
Amerikas Strategie der Vorherrschaft


x
Betere landkaart “Verweggistanlanden”
Grand Chessboard  
De complete vertaling
Voor E-Reader (77x A4)


YouTube Presentatie 
Nederlandse vertaling
The Grand Chessboard / 
Die einzige Weltmacht. 
Amerikas Strategie der Vorherrschaft


Betere landkaart “Verweggistanlanden”
http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/caucasus_cntrl_asia_pol_95.jpg
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers